Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Afscheid van drie coryfeeën

29-08-2021

Jo Welvaarts, Sjaantje van der Zanden en Annie van den Langenberg nemen afscheid

Drie belangrijke vrijwilligers van de Heilig Hartparochie van de geloofsgemeenschap Liempde, zeg maar gerust eigenlijk coryfeeën, nemen afscheid van ‘de club’. Na een lange periode en een stevige staat van dienst hangen ze de klompen aan de wilgen. Op zondagmorgen 29 augustus jl. werd er tijdens het koffiedrinken na de Hoogmis kort bij stilgestaan. Alle drie de vrijwilligers waren duidelijk in hun nopjes.

Het was niet zo druk met koffiedrinken. Het was de eerste keer na de bijna anderhalf jaar coronatijd tijdens welke het koffiedrinken niet door kon gaan. Nu dus wel… en bij gelegenheid werd er meteen stilgestaan bij het afscheid van de drie voornoemde vrijwilligers van de parochie. Maar niet voordat Jo Custers, secretaris van het parochiebestuur, een kleine terugblik gaf op die moeilijke coronatijd. Hij memoreerde het afscheid van enkele bekende ‘parochiemensen’ die aan corona gestorven zijn onder wie pater Hans de Visser. 
Hij stond ook stil bij veel parochieactiviteiten die noodgedwongen stil moesten worden gelegd en andere die wel onder voorwaarden konden plaatsvinden. Kortom een ruime periode om wel in onze herinnering te houden en niet te vergeten, maar waarna ook de activiteiten weer opgepakt gaan worden. In het nieuwe werkjaar gaat de parochie weer volop los, met het bestuur voorop…

Daarna ging de aandacht uit naar Sjaantje van der Zanden en Annie van den Langenberg. Deze beide dames hebben zich jarenlang ingezet voor de kerk van Liempde. Sjaantje verzorgde ruim 33 jaar wekelijks en met feestdagen de bloemen in de kerk, de laatste jaren samen met Annie. De jaren beginnen echter ook voor hen te tellen en hun taak is inmiddels door Francien overgenomen. Voor haar verdiensten ontving ze vier jaar geleden de bronzen Heilig Hartspeld.

Annie van den Langenberg is ook al ruim 30 jaar actief. Ze heeft vanaf het begin van haar vrijwilligerstijd bijna elke week het kerkgebouw gepoetst, coördineerde mede de grote schoonmaak, zette de laatste jaren koffie voor de schoeffelaars en hielp mee met allerhanden hand- en spandiensten. Ook verzorgde zij samen met Sjaantje de laatste jaren dus de bloemen in de kerk. Ook zij ontving vier jaar geleden de bronzen Heilig Hartspeld.

Beide dames waren een hecht team en gingen in 2017, samen met onder andere Jo Welvaarts op bisdombedevaart naar Lourdes. “Een mooie reis waarin het wel leek uit alle foto's dat Jo de speciale zorg had voor de beide dames’, grapte Jo Custers, ‘want ze stonden vaak samen op de foto.’

En daarmee zijn we bij Jo Welvaarts aangeland. Een kanjer van 93 jaar die 39 jaren zeer actief is geweest voor de parochie. Hij was van 1982-1991 bestuurslid, waarvan de laatste drie jaren vicevoorzitter, acht jaren coördinator van de lectoren, ruim dertig jaar heeft hij  elke week het collectegeld geteld en naar de bank gebracht en 32 jaar heeft hij als acoliet gediend bij kerkelijke uitvaarten. Daarnaast was hij ook sinds 2011 actief als acoliet bij de zondagsvieringen in de kerk van Liempde.
Dankzij zijn persoonlijke administratie staan nu alle kerkelijke uitvaarten keurig op de website vermeld. Hij heeft de voorzitter van de contactgroep in het oor gefluisterd dan hij samen met Jan van de Wiel nog wel de uitvaarten wil blijven verzorgen als acoliet als er een beroep op hem en Jan wordt gedaan. Dat werd door alle aanwezigen zeer op prijs gesteld.
Voor al zijn verdiensten ontvang Jo in 2016 ook de bronzen Heilig Hartspeld en… een pauselijke onderscheiding, de ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ in 2017. Zie hiervoor ook het fotoalbum op deze website.

Aan alle afscheidnemers werd namens de parochie een boeket bloemen uitgereikt. En allen ontvangen van de aanwezigen een hartelijk applaus. Daarna werd en nog gezellig gebuurt en vond iedereen het weer fijn dat het koffiedrinken weer maandelijks gaat plaatsvinden.


Jo Welvaarts, Sjaantje van der Zanden en Annie van den Langenberg werden op zondagmorgen 29 augustus 2021 in de bloemetjes gezet