Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Indrukwekkende bijeenkomst

03-11-2021

In een indrukwekkende bijeenkomst werden in Liempde de overledenen van het afgelopen jaar herdacht

Op de avond van Allerzielen werden zoals al veel jaren gebruikelijk is de overledenen van het voorgaande jaar herdacht. Zo ook op dinsdagavond 2 november om 19.00 uur in de prachtige kerk van Liempde. Deze was goed gevuld, ook met nabestaanden van personen van wie niet via een kerkelijke uitvaart afscheid is genomen. De viering was ingetogen en indrukwekkend en in de context fijn om mee te mogen maken.

De viering werd voorbereid en verzorgd door de werkgroep Avondwake: een gedicht werd voorgelezen en een overweging werd uitgesproken. Voor elke overledene werd door een nabestaande een kaars ontstoken en een roos of bloem in de vaas gezet. Kapelaan Marshal Stanislaus ging mede voor tezamen met diaken Pierpaolo Flesia. De zang werd keurig door het Sint-Janskoor verzorgd. De viering werd mede ondersteund door Willemijn Bakx Uitvaartzorg en Carla Saris Uitvaartbegeleiding.

● In deze herdenkingsviering sprak Anja van Alphen de volgende overweging uit:  
‘Wij mensen hebben allerlei gebruiken en gewoontes. Stel je krijgt iemand op bezoek, je hebt de hele avond gezellig met elkaar gebuurt, kopje koffie en een borreltje gedronken en dan komt er een moment dat je bezoek naar huis gaat. Wat doe je dan? Als een goede gastvrouw of heer haal je de jas van de kapstok en je begeleidt je bezoek naar de deur. Je spreekt nog goede wensen uit en zegt vaak bedankt voor de gezelligheid en tot de volgende keer. 
Als iemand sterft dan doen we dit ook. Met name in de laatste jaren zie je dit heel fysiek, familie, vrienden, collega’s en buurtgenoten die een erehaag vormen als jouw dierbare de laatste reis gaat maken. En net als bezoek dat weggaat zijn onze gedachten bij die dierbare persoon. Gedachten gaan door je hoofd wat voor een geweldige persoon hij of zij was, zijn of haar talenten waarvan jij veel plezier en profijt hebt gehad. De droevige maar vooral ook de mooie dingen die je samen beleefden. Zijn of haar humor en gezelligheid waar je met een glimlach aan terugdenkt. De wijze lessen die je van hem of haar gehad hebt en vooral de liefde die je mocht ontvangen. Zoveel gedachten gaan door je hoofd zeker als die persoon heel belangrijk voor je was. Net als bezoek dat weggaat wens je hem of haar alle goeds toe. We hopen en geloven dat het na dit aardse leven niet ophoudt en dat er ooit een weerzien is, hoe moeilijk dat ook te bevatten is. Intussen gaat jouw aardse leven door. Wat graag zou je nog eens even met hem of haar willen praten of lachen. Een WhatsAppje of telefoontje ontvangen maar dat gaat niet meer. Het gemis is elke dag voelbaar en hoe langer het is geleden, hoe definitiever het wordt. Je beseft dat het leven doorgaat en dat die leegte die er is ontstaan niet ingevuld wordt. Dat kan ook niet want jouw dierbare was uniek en onvervangbaar. De herinneringen gaan steeds verder terug in de tijd want er komen geen herinneringen meer bij. Hoeveel impact het verlies op je heeft blijkt wel dat je het moment van overlijden als ijkpunt in jouw leven gebruikt. Hoe vaak zeg je niet, dat was voordat mijn partner, vader, moeder, of andere dierbare, stierf. Want als iemand ons ontvallen is delen we ineens ons leven in andere tijdvakken in. En zo blijf je verbonden met hen die je ontvallen zijn. Ze zijn onbereikbaar maar toch blijven ze in je leven. De liefdesband die jij met je dierbare had, blijft. Een band waarvan ik hoop dat je die kunt koesteren als een kostbaar geschenk. Een blijvend geschenk, dat je altijd meedraagt in je hart.'

Hartelijk dank aan allen die deze prachtige viering (herdenking) hebben voorbereid en verzorgd. Zo kun je samen rouwen en samen kerk-zijn. Dat is wat de parochie ook wil: er zijn voor de ander.
Wellicht wil je het komende jaar ook weer komen herdenken, herinneren of… er zijn voor de ander. 


Voor elke overledene werd een herinneringskaarsje aangestoken