Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Mariagrot ingezegend

22-05-2022

De Mariagrot in de kloostertuin van Liempde werd ingezegend

De geheel gerestaureerde Mariagrot in het kloosterpark van Liempde is op vrijdag 20 mei jl. in gezegend. Hiervoor waren pastoor Geertjan van Rossem aanwezig en zijn assistent kapelaan Marshal Stanislaus. Na een korte inleiding en een toespraak werd er gebeden en gezongen. Daarna zegende kapelaan Marshal op verzoek van de pastoor de grot in. Dat liep allemaal voortreffelijk en de vele aanwezigen genoten en waren zichtbaar onder de indruk.

Voor half zeven in de avond werd het steeds drukker. De vrijwilligers van De Zonnebloem afdeling Liempde waren aanwezig en boden begeleiding en hulp aan vele mensen die tot hun doelgroep behoren. Daarnaast waren de vrijwilligers van de kerkhofploeg van Liempde, de schoeffelploeg, uitgenodigd, de leden van het bestuur, de leden van het Contactberaad en die van de Contactgroep Liempde. En… Tineke van der Heijden.

Allen werden door pastoor Geertjan van Rossem hartelijk welkom geheten. Hij vertelde dat hij onder de indruk is van het totaal vernieuwde en fraaie park, de kloostertuin van Liempde, en alle werk dat daarvoor is verzet. Dat bleek vooral ook tijdens de officiële heringebruikname op zaterdag 14 mei jl. In dat park ligt de Mariagrot die door de Heilig Hartparochie is geadopteerd, zowel financieel als voor wat betreft de werkzaamheden zelf. En die staat vandaag in het middelpunt. 

‘Toen ook werd het idee geopperd om zoals 14 jaar geleden de Mariagrot weer (opnieuw) in te zegenen’, aldus de pastoor. ‘Nou, een datum, dag en uur werd geprikt, uitnodigingen werden geschreven en bezorgd en nu staan we dan hier.’ ‘Een belangrijk moment, omdat ik op dit ogenblik vooral ook onze vrijwilligers van harte wil bedanken voor hun inzet bij het herstel van de Mariagrot, maar vooral ook alle werkzaamheden op de begraafplaats als gevolg van de nieuwe functie van de pastorietuin. Jullie tomeloze inzet is geweldig en heeft zijn vruchten afgeworpen. De schoeffelploeg stond er steeds en heeft zich van de beste kant laten zien. Een dat geldt ook voor de leden van de Contactroep Liempde en andere helpers op de achtergrond. Hartelijk dank.’

Geertjan van Rossem begroette speciaal Tineke van der Heijden. Ook zij was aanwezig omdat ze van 2003 tot 2019 de grot wekelijk heeft verzorgd. De pastoor dankte haar nadrukkelijk en dat deed haar goed. ‘Fijn dat u erbij kunt zijn, en fijn dat u weer naar uw vernieuwde grot kunt komen kijken, nu en straks en hopelijk nog een lange tijd.’    

Vervolgens werd en gebeden en werd kapelaan Marshal gevraagd met wijwater de Mariagrot te besprenkelen. Dat deed hij vol overgave en daarmee kan de grot weer jaren vooruit. Aansluitend werd met gitaarbegeleiding van Geertjan het bekende Lourdeslied, Te Lourdes in de bergen, gezongen. Respect- en piëteitsvol en vol overgave. Daarna was een slottoespraakje en werd iedereen bedankt voor de aanwezigheid.

De mensen van de Zonnebloem gingen naar ‘de koffie’ met daarna een rondleiding. De vrijwilligers van de parochie én Jan Verhoeven die de beide beelden zo netjes van een dikke nieuwe laag verf heeft voorzien (keurig vakwerk), werden uitgenodigd voor een borrel in een plaatselijk café. ‘Pannenbier’ was door het bestuur beloofd en die belofte werd ingelost. Het werd een ontspannen nazit in café ‘De Durpsherberg’, waarin alle medewerkers nog eens nadrukkelijk door meerdere bestuursleden werden bedankt.
Een foto-impressie kunt u hieronder vinden of op deze link klikken, alsmede voor een kort filmpje van een deel van het lied. 

Meer informatie:


De pastoor zong het lied: 'Te Lourdes in de bergen', klik op de bovenstaande link




Doneer

Heilig Bloedprocessie

Doe mee en steun

advertentie
overlijdensberichten
  • Er zijn geen berichten
huwelijksberichten
  • Er zijn geen berichten
doopberichten
  • Er zijn geen berichten
vragen & antwoorden
contact

Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
Dorpsstraat 36
5298 CB Liempde

T. 0411 - 67 22 15
F. NL14 RABO 01 28 79 23 29
E. info@heilighartparochie.nl