Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Wilt u iemand herdenken?

08-10-2022

Ook u kunt iemand laten herdenken die geen kerkelijke uitvaart heeft gehad...

Het is een goede gewoonte dat op Allerzielen de in het afgelopen jaar overleden parochianen worden herdacht. Nabestaanden van overleden parochianen, die afgelopen jaar zijn overleden krijgen hiervoor een uitnodiging.
Maar misschien wilt u iemand gedenken die het afgelopen jaar gestorven is, en geen kerkelijke uitvaart heeft gehad. Iemand uit u naaste omgeving, of een familielid uit een andere parochie of uit het buitenland, of een goede vriend.
In de kerk in Liempde kan dat en wel op woensdag 2 november om 19.00 uur.

U hoeft alleen maar de naam met sterfdatum van deze door u te herdenken persoon door te geven aan info@heilighartparochie.nl  Doe dit wel vóór 23 oktober in verband met de voorbereidingen. 

Tijdens deze viering wordt de naam van de overledene genoemd en dan worden één of twee aanwezige(n) van de nabestaanden naar voren geroepen om een kaarsje te ontsteken en een bloem in een vaas te plaatsen. We willen u dan ook vragen om een onverpakte bloem mee te brengen. 

Als alle kaarsje branden, worden ook de overige aanwezigen uitgenodigd om ook een bloem in de vaas te komen zetten, dus iedereen mag geheel vrijblijvend een bloem meenemen om te herdenken. 

Al deze namen komen op een gedachtenisprentje wat u meekrijgt. Ook de kaars mag u na de dienst mee naar huis nemen, dit wordt u aangeboden door de parochie in samenwerking met Willemijn Bakx Uitvaartzorg. 

Na de dienst wordt u een kopje koffie/ thee aangeboden in 'De Huyskamer' naast Hét Groethuis, van Carla Saris Uitvaartbegeleiding. Dit is naast de kerk, Dorpsstraat 34a in Liempde.

We hopen te ontmoeten in de kerk en aansluitend  bij de koffie op 2 november a.s. Op zondag 6 november zalkapelaan Marshal Stanislaus na de H. mis van 09.30uur alle graven zegenen op onze parochiebegraafplaats. Ook hierbij bent u van harte welkom. 

De Avondwakegroep van de Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde