Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Maria Smeltink onderscheiden

26-04-2024

Vandaag ontving onze koster Maria Smeltink een koninklijke onderscheiding: lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanmorgen, vrijdag 26 april, werd onze vrijwillige koster van Liempde, Maria Smeltink, door burgemeester Ronald van Meygaarden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Deze bijzondere eer viel haar te beurt voor onder andere een niet verminderende inzet voor onze Heilig Hartparochie en haar voorgangers gedurende al bijna veertig jaar. Een bijzondere eer voor deze enthousiaste vrijwilligster van de Heilig Hartparochie die het van harte is gegund. 

Zoals dat meestal gaat werden alle kandidaten met een smoes naar het gemeentehuis gelokt. Voor de een lukte dat aardig want die had een zogenaamde bespreking op het gemeentehuis en voor Maria was het anders. Ze was op weg naar Verweggistan toen ze er in Vught achter kwamen dat ze belangrijke papieren waaronder het paspoort vergeten waren. Er werd rechtsomkeer gemaakt richting Boxtel. ‘Toen kreeg ik eigenlijk wel iets in de smiezen’, vertelde Maria later die middag, ‘ik vond het wel een beetje vreemd. Eenmaal in het gemeentehuis werd mij alles helemaal duidelijk, wat een eer zeg…’

Terwijl de hoofdrolspelers door de burgemeester apart werden genomen stroomde het restaurant vol met genodigde gasten en rond tienen ging de bel en toog iedereen omhoog naar de raadzaal. Nadat de genodigden een goed plekje hadden gevonden werden alle vier de kandidaten opgehaald en enthousiast ontvangen. Daartussen dus onze Maria Smeltink.

In een door de burgemeester bepaalde volgorde kwam iedereen aan de beurt en werd de lofzang over menigeen uitgesproken. Zo ook over Maria, onze hoofdkoster van de kerk van Liempde.

Heilig Hartparochie
‘Wat heeft mevr. Maria Smeltink voor Liempde en haar parochiekerk betekend’, aldus de burgemeester. Hij somde op:
Binnen de Heilig Hartparochie en de voorgaande parochie was ze van 1982-1996 (14 jaar) een vaste kracht in de werkgroep van de Eerste Heilige Communie. Ook was ze van 1996-2013 (17 jaar) lid van de werkgroep Heilig Vormsel. Daarnaast was ze in die 39 jaar, van 1982 tot heden, betrokken bij de organisatie en uitvoering van veel andere kerkelijke feesten. Bij elke feest of gebeurtenis, en dat waren er in die tijd nogal wat, was ze volop in touw. Soms kon ze bij wijze van spreken beter in de kerk blijven slapen. Met veel anderen verzorgt ze ook al bijna 40 jaar de schoonmaak en het dagelijks onderhoud van de kerk; dit betekent elke week poetsen en jaarlijks de grote poets.
Ze heeft tientallen jaren meegewerkt aan het schrijven, vergaren en bezorgen van met maandblad ‘De Ontmoeting’, het contactblad van de toenmalige Sint Jans Onthoofdingparochie Liempde. Dit deed ze 24 jaar van 1982-2006. Vanaf 2006 tot 2015 verdeelde ze de te bezorgen maandbladen, intussen een kwartaalblad, over de ‘lopers’. Ze nam daarbij zelf ook nog altijd één of twee eigen wijken.
Maria Smeltink bezoekt al ruim tien jaar, vanaf 2012 tot heden, ouders bij wie een baby is geboren en ze verzorgt al bijna 20 jaar, vanaf 2003 tot heden, dagelijks de Mariakapel onder de toren. 
Maria is al ruim 13 jaar, sinds 2010, de hoofdkoster van de kerk van Liempde. In die functie coördineert zij alle werkgroepen en werkzaamheden die direct van doen hebben met de kerk, ze stuurt de andere kosters indien nodig aan en onderhoudt de contacten met de nabestaanden in geval van overlijden. Daarnaast coördineert zijn ook de sleutelvoering van de kerk en verzorgt het wassen van de priester- en andere kleding en kerkgewaden. In geval van bijzondere vieringen, zoals uitvaarten en veel andere, staat ze altijd paraat.

Andere (vrijwilligers)activiteiten
Maria heeft met verve ruim 30 jaar geleden het eerste kinderdagverblijf in Liempde opgericht en er altijd naast betaalde uren heel veel extra uren per week belangeloos én op basis van vrijwilligheid ingestoken. Daarnaast heeft ze een oudere mevrouw ruim 20 jaar bijgestaan, verzorgd en verpleegd. Ook was ze ruim 15 jaar starter en verkeersregelaar bij De Keistampers, de wandelsport¬vereniging te Boxtel. Sinds enige tijd is ze vrijwilligster bij het verzorgingscentrum ‘De Vlaswiek’ en bezorgt ze het maandblad ‘Ons’ van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) afdeling Liempde.

Al met al een hele lijst van verdiensten waarvoor ze terecht vandaag de koninklijke onderscheiding heeft ontvangen. Maria, van harte gefeliciteerd met dit ‘koninklijk lintje’ namens het Bestuur, het Pastoraal Team en de Contactgroep Liempde van de Heilig Hartparochie en vooral ook namens de werkgroepen en vrijwilligers van onze mooie parochie waarin je zo actief bent. Draag de versierselen met ere en ben er trots op. 
Voor een fotoreportage klik op deze of onderstaande link.

Meer informatie:


Maria ontvangt 'het lintje' van de burgemeester
Doneer

Meimaand Mariamaand

In mei een extra bloemetje voor Maria

advertentie
overlijdensberichten
huwelijksberichten
  • Er zijn geen berichten
doopberichten
  • Er zijn geen berichten
vragen & antwoorden
contact

Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
Dorpsstraat 36
5298 CB Liempde

T. 0411 - 67 22 15
F. NL14 RABO 01 28 79 23 29
E. info@heilighartparochie.nl