Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

kerkbericht

Berichten week 2 augustus

02-08-2020

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen.

● Website www.heilighartparochie.nl
Op deze website vindt u de kerkberichten van de parochie en van de vier kerkdorpen en veel belangrijke gegevens, ook over de Corona-maatregelen die we als parochiebestuur hebben getroffen. Deze maatregelen worden periodiek bijgesteld.
Bezoekt u deze website dan komt u op de hoofdpagina. Van daaruit kunt u via de ‘kerken’ bovenaan op deze website doorklikken naar een van de vier kerkdorpenwebsites. Hierop staan alle berichten per kerkdorp. U kunt ons ook vinden op Facebook en op Instagram.

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
Zaterdag 1 augustus H. Alfonsus Maria de’ Liguori, bisschop en kerkleraar. Dinsdag 4 augustus H. Johannes Maria Vianney. Donderdag 6 augustus Gedaanteverandering van de Heer.

● Alle missen in onze kerken zijn weer opgestart
Alle (weekend)missen in alle kerken zijn weer opgestart. Meer en uitgebreide informatie hierover vindt u in het hoofdstuk: "Corona en de HHP'. Zie hiernaast...

● Een kerkbezoek bestellen in Boxtel
Wilt u in het weekend in Boxtel een of meer van de drie vieringen bijwonen dan moet u van tevoren een toegangsbewijs reserveren. Dit kunt u doen via deze link of door naar het secretariaat te bellen, telefoon 0411 - 67 22 15.

 ● Corona en de HHP

Meer en bijna alle nieuws over de coronacrisis en hoe de parochie ermee omgaat vindt u in het speciale hoofdstuk: "Corona en de HHP'. Deze vindt u in de linker kolom. 


● Bijbelinloopuurtje gaat digitaal
Het Bijbelinloopuurtje wordt sinds een aantal maanden digitaal voortgezet. Pastoor Geertjan van Rossem maakt zijn (korte) presentatie digitaal en zet deze op YouTube. De link hier naartoe zal telkens bij het hoofdstuk 'Bijbelinloopuurtje' worden vermeld. Klik op deze link en kijk naar alle presentaties tot nu toe. Een gesprek daarover met hem op dat moment is dan natuurlijk niet mogelijk, wel in een persoonlijke ontmoeting. In dat hoofdstuk kunt u ook de Bijbelteksten downloaden en/of lezen.

● Kerken en kapellen zijn extra geopend
- de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel
Op zondagmorgen van 11.00-12.30 uur;
Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 08.00-10.00 uur;
Op vrijdag van 08.00-12.00 uur. Er zijn dan vrijwilligers die u te woord staan en zij kunnen u een en ander over de basiliek vertellen. De openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.
- de Sint-Willibrorduskerk in Esch
Op zondagmorgen van 10.00-11.00 uur.
Elke dag de kapel onder de toren van 09.00-19.00 uur.
- de Sint-Theresiakerk in Lennisheuvel
Elke dag de kapel achter in de kerk van 09.00-18.00 uur.
- de Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
Elke dag de kapel onder de toren van 10.00-16.00 uur.
Alle veldkapellen in onze parochie zijn te allen tijden geopend. 

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29