Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Biodiversiteit op begraafplaatsen

19-04-2024

Biodiversiteit op begraafplaatsen: de nieuwe toekomst?

Dat was het thema dat parochiebestuurders donderdagmiddag 18 april j.l. bracht naar het Sint-Janscentrum in 's-Hertogenbosch om bijgepraat te worden over het vergroenen van begraafplaatsen. Vaak d'n hof achter de kerk, vandaar ook de naam: Kerkhof.

Ons klimaat verandert in rap tempo. Verdroging, verschraling van de bodem, dan weer stortbuien met verzakkingen van graven tot gevolg en achteruitgang van (nuttige) insecten zoals vlinders en bijen. 
Minder de schoffel hanteren en koelteplekken maken op kerkhoven was het credo deze middag. Anders gezegd: het nieuwe werken op kerkhoven, maar dat vergt wel een goede communicatie met rechthebbenden en schoffelploegen. "Niet netjes onderhouden en niet aangeharkt is toch slordig?", hoor je dan vaak zeggen. En daar valt wat voor te zeggen, immers eeuwenlang hebben we onze kerkhoven netjes aangeharkt. 

Het roer moet echter om, willen we iets doen aan het stoppen in rap tempo van klimaatverandering. Onze kerkhoven zijn daar uitermate geschikt voor. Landschapsarchitecte Ada Wille, gespecialiseerd in begraafplaatsen -zij maakte ook het ontwerp voor het opknappen van het Oude Kerkhof in Liempde , begin van deze eeuw- en LOB-consulent Igle Weidenaar namen de zaal mee hoe het beter kan dan nu. "Kleine stapjes", was daarbij het advies. Leidraad bij die kleine stapjes is de handleiding: 'Biodiversiteit op begraafplaatsen.' Aan de hand van praktijkvoorbeelden kregen de bezoekers situaties voorgelegd hoe het was en kan. Twee pilots: de begraafplaats in Nuenen en een in Eindhoven werden speciaal belicht.

Bisdom econoom Wil van de Molengraft leidde de middagbijeenkomst in met een inkijkje hoe de kunstmatige intelligentieapp ChatGPT kijkt naar het nut van R.K. begraafplaatsen versus de huidige tendens van cremeren. Dat gaf een verrassend beeld te zien. 

Binnen de Bestuurscommissie begraafplaatsen van onze Heilig Hartparochie praten we ook over hoe we de biodiversiteit op onze vijf begraafplaatsen kunnen vergroten. Kijken we naar de begraafplaats rond onze Sint-Petrusbasiliek dan zijn we daar eigenlijk al op de goede weg en zijn we er onze tijd, onbewust, ver vooruit, Minder maaien van open grasstukken en alleen een looppad aan de zijde van De Koppel maaien kan al bijdragen aan een stuk verbetering van de biodiversiteit. Gebruik je daarbij bloemrijk zaad dan maak je feitelijk al een grote stap in de goede richting. Simpele oplossingen liggen vaak voor het oprapen. 


Handleiding Biodiversiteit op begraafplaatsen