Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Synodale gesprekken

16-04-2024

Samenvatting gesprekken Synodale Avond

Dinsdag 2 april vond de Synodale Avond plaats in de pastorie in Boxtel. Een ieder die wilde was welkom om te delen over de missie en toekomst van de Kerk. Hier werd flink gehoor aan gegeven. Parochiebreed.

De samenvattingen van de deelgroepen zijn ontvangen en samengevoegd tot één document. Om de inhoud van de deelgroepen tot hun recht te laten komen zijn de teksten overgenomen zoals ze aangeleverd zijn door de diverse notulisten.

Dit document is ook doorgestuurd aan bisschop Monseigneur De Korte als bijdrage vanuit onze Heilig Hartparochie voor het lopende Synodale Proces. 

Zoals toegezegd op de avond zelf is de samenvatting ook beschikbaar voor alle parochianen en geïnteresseerden:
  • op de site: door op de link onderaan dit artikel te klikken opent u het document. 
  • in onze parochiekerken: enkele kopieën worden daar klaargelegd in het weekend van 20/21 april.
Meer informatie over de Synodale Avond van 2 april kunt u teruglezen in het "Verslag van de Synodale Avond" onder het kopje NIEUWS hier op de website.

Dank nogmaals voor ieders bijdrage. Zo werken we samen verder aan de Missionaire Kerk en een Missionaire Parochie! Wordt vervolgd.

Meer informatie: