Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: oktober

04-10-2015

Op donderdag 1 oktober jl. vond de negende vergadering van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

Presentatie herbestemming onroerend goed
Het proces en de ‘opbrengst’ van de herbestemming van de voormalige H. Hartkerk en bijbehorende pastorie door het bureau Dedato.nu is in de bestuursvergadering gepresenteerd. Dit geldt ook voor de ontwikkelingsmogelijkheden en herbestemming van de pastorie van Liempde. Deze presentatie werd door Erik Heijnen verzorgd. 
De toestemming van het Bisdom is binnen en daarmee kan de verkoop van het genoemde onroerend goed van start gaan.

H. Missen vanaf 1 januari 2016
Het schema voor de H. Missen met ingang van 1 januari 2016 is na goed overleg met alle betrokkenen vastgesteld. Begin december worden het aantal missen, de plaatsen waar ze gegeven worden en de tijden met de parochianen gecommuniceerd. 

Parochieavond op 21 oktober 2015
Deze inspiratieavond is op woensdagavond 21 oktober a.s. Als spreker is de Benedictijner pater Marc Loriaux osb uitgenodigd. Het thema is: ‘Hoe omgaan met verschil’. Hij verzorgt een inleiding met na de pauze een gedachtewisseling. De bijeenkomst vindt in gemeenschapshuis De Walnoot plaats en begint om 19.30 uur.

Financiële rapportage eerste halfjaar
De penningmeester verzorgde een financiële rapportage van het eerste halfjaar van 2015. De voorlopige  cijfers zien er hoopvol uit; het tekort gaat waarschijnlijk lager uitvallen dan in 2014. We blijven werken aan een zo goed mogelijk resultaat...

Financiële zaken
Er is een aantal activiteiten in gang gezet en besloten: er wordt een nieuw klein kopieerapparaat aangeschaft,  de verzekeringsportefeuille wordt opnieuw tegen het licht gehouden, de diverse uitgaveposten zijn in beeld gebracht en worden verder gemonitord, de zogenaamde naveegactie van Kerkbalans is vormgegeven en een aantal medewerkers zijn langer gemandateerd. De Commissie Financiën heeft hard gewerkt en er staat nog meer op stapel.

Naveegactie Kerkbalans
Het bestuur heeft besloten om in alle vier de kerkdorpen een naveegactie van de Kerkbalans te organiseren. Deze actie wordt per kerkdorp georganiseerd en vindt in de tweede helft van oktober 2015 plaats. U kunt een brief in de brievenbus verwachten en daarna verwachten wij graag uw geldelijke steun.

Adverteren via onze website www.heilighartparochie.nl
Dit is vanaf 1 oktober 2015 mogelijk en er zijn al tientallen advertenties aan de man gebracht, zie hiervoor vooral ook de vijf websites. We danken alvast deze adverteerders en andere worden in de komende weken en maanden benaderd. Wilt u adverteren? Neem dan contact op met de parochie: info@heilighartparochie.nl.

Drainage Kerkhof Kerkdorp Liempde
De drainage van het voorste (oude) gedeelte van het kerkhof van het Kerkdorp Liempde is aanbesteed en de coördinatie is geregeld. De start is op dinsdag 3 november. Het drainagewerk neemt circa drie weken in beslag.
Mede door het opnieuw en breder beschikbaar komen van dit ‘oude gedeelte’ en op basis van onderzoek van de kerkhofcommissie van Liempde, is besloten geen extra gronden aan de begraafplaats toe te voegen.