Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Ieder heeft talent! Aan de slag!

19-11-2017

Dit weekend vieren we de drieëndertigste zondag door het jaar met als motto: Ieder heeft talent! Aan de slag! 

Paus Franciscus heeft deze zondag de 19e november ingesteld als de jaarlijkse weerkerende ‘dag van de armen’ in heel de kerk. Deze dag is dan een bijzondere voorbereiding op het feest van Christus Koning, want Christus heeft zichzelf geïdentificeerd met de geringe en arme mens en richt ons op de werken van barmhartigheid (vgl. Mt. 25,31-46). 
Het zal een dag zijn, die de geloofsgemeenschappen en iedere gedoopte helpt om erover na te denken hoe in het evangelie de aandacht voor de armoede een centraal gegeven is, en dat er geen gerechtigheid of sociale vrede kan bestaan, zolang Lazarus nog voor de deur van ons huis ligt (vgl. Lc.16,19-21), aldus de paus. Deze dag vormt een echte vorm van de nieuwe evangelisatie, waardoor het aanschijn van de kerk in haar voortdurende pastorale ommekeer wordt vernieuwd om te getuigen van de barmhartigheid.