Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Geluidsopname van uw viering

18-11-2017

Laat een geluidsopname van uw eigen viering in de kerk maken…

Sinds kort is het mogelijk om een geluidsopname van uw eigen viering in een van de kerken van onze parochie te laten maken. Deze geluidsopname wordt integraal op een USB-stick gezet. Thuis kunt u dan in uw eigen omgeving de viering herbeleven…

In oktober 2017 is in de basiliek van Boxtel en in twee kerken (Liempde en Esch) van de Heilig Hartparochie geluidsopnameapparatuur geïnstalleerd waarmee het mogelijk is om een geluidsopname te maken van een huwelijks-, jubileum-, afscheids- of andere viering. Deze opname wordt dan op een USB-stick gezet. Ook in Lennisheuvel denkt men erover om dergelijke apparatuur aan te schaffen.

● Een geluidsopname van de viering
Voor het maken van een geluidsopname van een viering vraagt het parochiebestuur een vergoeding van € 15,--. Hiervoor krijgt de aanvrager c.q. de belanghebbende een geluidsopname van de viering op een USB-stick met logo van de Heilig Hartparochie erop. U hoeft zelf dus niet voor een USB-stick te zorgen; wij hebben die voor u aangeschaft… Hierop wordt de complete viering van het begin tot het einde geregistreerd.

● Hoe gaat een en ander in zijn werk
Als u een huwelijks-, jubileum-, afscheids- of andere viering hebt dan maakt u daarover zoals gebruikelijk met de dienstdoende priester allerhande afspraken. De priester zal u in dat gesprek ook op de mogelijkheid wijzen alle toespraken, lezingen, gezangen en muziek van de viering op een stick vast te kunnen leggen. Dit mag maar het hoeft natuurlijk niet. Als u er voor kiest dan regelt hij de registratie met de dienstdoende koster tijdens die viering.  

● In Liempde is ook een video-opname mogelijk
In het kerkdorp Liempde kan binnenkort ook een video-opname van een viering worden gemaakt omdat in die kerk de ‘infrastructuur’ voor het maken van een dergelijke registratie nagenoeg helemaal aanwezig is. Tot de aanschaf van een opnamerecorder heeft het bestuur op 2 november jl. besloten. De bestelling is gedaan en binnenkort wordt de aanvullende apparatuur geïnstalleerd. Voor het opnemen is voor de beste beeldkwaliteit gekozen en het gebeurt met de vaste camera die al jaren in de kerk van Liempde aanwezig is… Ook deze video-opname wordt dan op een USB-stick met daarop het logo van de Heilig Hartparochie vastgelegd.
Voor de registratie van een compleet videoverslag van een viering in Liempde vraagt het bestuur een vergoeding van  € 50,--. Dit is dus ook inclusief een geheugenstick van de parochie. Let wel: er moet voor die betreffende viering wel steeds een cameraman, dit is een vrijwilliger uit Liempde, beschikbaar zijn. Er staan, onder voorbehoud, zes cameramensen ter beschikking. Over de wijze van registreren kunnen van tevoren nadere afspraken met de dienstdoende cameraman worden gemaakt.

Het bestuur van de Heilig Hartparochie vertrouwt er op met het opnemen van het geluid en/of in Liempde de beelden van een vieringen weer iets extra’s te kunnen toevoegen aan een viering. En natuurlijk vooral ook aan de dagen daarna. We komen hiermee ook tegemoet aan het verzoek van meerdere parochianen om een (geluids)opname mogelijk te maken…


Uw opname wordt op een USB-stick van de Heilig Hartparochie gezet, deze krijgt u cadeau