Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Geloofsoverdracht: Hoe doe je dat?

19-02-2018

Iedor Wador - Doorgeven van generatie op generatie

Dit is de titel van de lezing die Mgr. dr. Ron van den Hout, onze voormalige vicaris-generaal en nu bisschop van Groningen-Leeuwarden, hield op de dag van het Jodendom op 21 januari jl.

De inhoud van deze lezing mag ons aan het denken zetten voor wat betreft de geloofsoverdracht van de oudere op de jongere generaties. Dit alles tegen de achtergrond van het feit dat er binnenkort, begin maart, een nieuw bestuurslid zal aantreden met als portefeuille 'Gezinspastoraat'...

Op de Netwerkdag van het bisdom op 13 maart a.s. zullen er ook workshops zijn met titels zoals 'Familiepastoraat', 'Jongeren' en 'Evangelisatie' worden verzorgd. Met andere woorden het is belangrijk dat wij samen nieuwe wegen vinden om ons prachtige geloof vruchtbaar over te dragen... Bid u met ons mee om de inspiratie van de heilige Geest!?

Meer informatie: