Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Taizé-viering in Boxtel

13-03-2019

Taizé viering in de Protestantse kerk Clarissenstraat 18 Boxtel vrijdag 22 maart 19.00 uur

Ook dit jaar worden er weer twee Taizévieringen gehouden in de kerk van de Protestantse gemeente in Boxtel. De eerste viering is op vrijdag 22 maart a.s. Een interkerkelijke werkgroep bestaande uit mensen die zich verbonden weten met de Heilig Hartparochie en met de Protestantse gemeente Boxtel bereiden deze diensten voor.

Aan het begin van het weekend, wellicht na een drukke week, zoeken we verstilling. We luisteren naar een Schriftlezing, mediteren, zingen en bidden. In stilte en alle eenvoud proberen we te komen tot de Bron en luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. Het thema van de viering is: ’Dragen en gedragen worden’. Rondom psalm 86 en de lezing uit met Marcus evangelie (2,1-12) wordt er gebeden, gezongen en gemediteerd.

De Cantorij van de Protestantse gemeente onder leiding van Monique Joosten en pianist Ko Suurmond zorgen voor de muzikale begeleiding.

Iedereen, wel of niet kerk gebonden is om 19.00 uur van harte uitgenodigd! De tweede Taizéviering dit jaar wordt in november gehouden. Na de viering kunt u nog enige tijd in de kerk verblijven. Er is ook gelegenheid elkaar na afloop in De Schakel te ontmoeten onder het genot van koffie of thee.