Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: september 2019

25-09-2019

Op donderdag 5 september jl. vond de achtste vergadering, de septembervergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Algemene informatieavond bestuur
Deze wordt in het najaar gehouden en wel op woensdag 6 november. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Gelieve deze avond alvast in uw agenda te reserveren. En natuurlijk ontmoeten we u graag in De Walnoot. 

● Voorbespreking met de Werkgroep Processiepark Duinendaal
Een delegatie van deze werkgroep die het processiepark aantrekkelijker wil maken en zo mogelijk ook anders wil inrichten heeft zijn plannen aan het bestuur toegelicht. Het bestuur heeft toegezegd mee te willen denken en houdt zich aanbevolen om van de verdere ontwikkelingen op de hoogte te worden gehouden.

● Kapelaan Marshal Stanislas benoemd 
Door het bisdom is kapelaan Stanislas uit India als kapelaan in de Heilig Hartparochie benoemd. Hij heeft al enkele maanden met zijn collega Father Joe in Schijndel meegedraaid. Per 13 september heeft hij zijn intrek in zijn geheel opgeknapte appartement in het Pastoraal Centrum van Boxtel genomen. Het is de bedoeling dat hij einde september/begin oktober door de pastoor Geertjan aan de parochianen wordt voorgesteld.

● ‘Project Voetstap’
Een interessant project georganiseerd door de groep Activiteiten Interreligieus Platform. Na ampel beraad wordt besloten dit project vanuit de parochie met een kleine financiële bijdrage te ondersteunen.

● Aanvulling Parochiegids 2020-2021
Hiermee is inmiddels een start gemaakt en alle groepen zijn alle gegevens aan het controleren. Einde september/begin oktober verschijnt een eerste conceptversie voor de insiders.

● Vastgoedbeheer
Er zijn enkele kadastrale correcties in Esch doorgevoerd, een aannemer gaat met een bestuurslid de verbouwing van ‘de Opgang’ bekijken, de pogingen tot verhuur van de benedenverdieping van het Koetshuis zijn  gestaakt, de definitieve verkoop van de pastorietuin zal waarschijnlijk einde oktober plaatsvinden en de pastorie van Lennisheuvel wordt geschilderd. Op basis van de rapporten van de Monumentenwacht worden de meest urgente zaken in beeld gebracht en uitgevoerd. 

● Financiën
Nu de pastorie met -tuin in Boxtel is verkocht en dit geld is ontvangen kan dit via het beleggingsfonds van het Bisdom worden belegd. Een verdeling is op basis van de uitgangspunten van dit fonds opgesteld en zal vóór 1 oktober worden uitgevoerd.

● Begraafplaatsen
De lijst met actiepunten van de laatste vergadering worden doorgesproken en waar nodig toegelicht. 

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 3 oktober a.s.