Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Herinneringsactie Kerkbalans 2019

30-10-2019

'Alles heeft een nieuw begin', thema van dit jaar

Je hoort en leest de laatste tijd regelmatig dat er kerken worden gesloten. Wellicht rijst bij u de vraag: kan dat in onze parochie ook weer gebeuren? Zou een van de kerken in onze mooie kerkdorpen ook definitief dicht kunnen gaan?

De Heilig Hartparochie maakt zich sinds de fusie hard voor het open houden van al haar kerken. Het zou doodzonde zijn als een of meer van die monumentale, beeldbepalende kerken haar deuren zou moeten sluiten wegens een gebrek aan kerkgangers of aan financiële middelen. Of om deze kerken te onderhouden? Geldelijke steun is onmisbaar om het onderhoud van de kerken en de begraafplaatsen, alsmede de exploitatie ervan te bekostigen.

Wij hebben begin dit jaar de Actie Kerkbalans 2019 onder uw aandacht gebracht onder het motto: alles heeft een nieuw begin. We namen dit jaar afscheid van pastoor Jacques Grubben en kapelaan Geoffrey de Jong en we verwelkomden pastoor Geertjan van Rossem en kapelaan Marshal Stanislas. Geertjan en Marshal hebben beiden de draad van de Heilig Hartparochie al stevig opgepakt en hebben in onze geloofsgemeenschap ‘goed den aard’. Met hun aanstelling is het voortbestaan van de parochie weer voor jaren verzekerd…  

Naar aanleiding van de Actie Kerkbalans hebben wij van velen van u een financiële bijdrage mogen bijschrijven, waarvoor hartelijk dank. Van anderen hebben we nog geen bijdrage mogen ontvangen. Vandaar dat we op hen alsnog een beroep doen om een kerkbijdrage over te maken. Iedereen mag ook een extra gift overwegen.
Hebt u al gegeven dan zijn we natuurlijk al heel tevreden!

Uw financiële ondersteuning in het kader van de Actie Kerkbalans is de belangrijkste bron van inkomsten voor de Heilig Hartparochie. Een bijdrage is niet voor niets, ze is juist een investering in de toekomst voor onze kerkgebouwen. Met goed onderhoud kunnen onze kerken nog heel lang open blijven. 

We vertrouwen erop alsnog op u te mogen rekenen 

laat wat goed is zo blijven!