Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Reddende engel

22-12-2019

Deze zondag vieren we de vierde zondag van de Advent. Het motto luidt: REDDENDE ENGEL
Op de vierde zondag van de Advent richt de Traditie zich op Maria, zij die binnenkort de moeder van Gods Zoon zal worden. Het is ook een intiem gebeuren: een hoogzwangere Maria die wacht op het ogenblik waarop zij het Kind ter wereld zal brengen. Maar het zijn niet zomaar verhalen: steeds dragen deze lezingen een Bijbelse boodschap. God-met-ons is op komst. Hij komt ons bevrijden. Maar wel door mensen heen: Maria, Jozef. God komt binnen in onze mensenwereld.

● KERSTMIS – Nachtmis. Het motto luidt: LICHT in ons leven
Het vieren van Gods Zoon in ons midden kent – liturgisch gezien – verschillende aspecten. Op de dag van Kerstmis wordt dat in drie vieringen uitgewerkt. In de nachtmis – meestal op de vooravond gevierd – staan we stil bij het intieme gebeuren van het kind van Maria, de geboorte van het Kind, Zoon-van-God. Toch is het ook een kosmisch gebeuren: de engelen hebben er mee te maken. En: het markeert een belangrijk moment in de geschiedenis van de mensheid. God krijgt gezicht in de geschiedenis van de mensheid: God en mens in één.

● Kerstmis – Dageraadsmis. Het motto luidt: LICHT in ons leven
De eucharistie die op het tijdstip van de “dageraad” gevierd wordt, zal de nadruk leggen op het “aan het licht komen” van de Redder, van de Heiland. Hij is bestemd voor het volle licht. Terwijl de nachtmis nog het karakter van de intimiteit van de avond/nacht bevat, gaat het in deze viering – op welk tijdstip deze dan ook plaatsvindt – om het verlaten van de duisternis en het verwelkomen van het licht: Sol justitiae, de Zon der gerechtigheid. We vieren dit in de komst van de nieuwgeboren Heer.

● Kerstmis – Dagmis. Het motto luidt: LICHT in de morgen
In deze viering wordt het mysterie van Menswordingen ten volle uitgewerkt. God spreekt tot ons door zijn Zoon: het Woord is vleesgeworden. God heeft zijn tent opgeslagen onder ons, in een wereld die moeite heeft om hem te ontvangen. We zijn de intimiteit van nacht voorbij, we zijn aangekomen in het volle licht. We mediteren over Gods gave die een kosmische betekenis krijgt. Johannes getuigt van Zijn komst opdat ook wij Zijn getuigen worden. Ook als vierende mensen.

● Tweede Kerstdag – Heilige Stefanus. Het motto luidt: Het LICHT volgen
De paradox van Kerstmis komt op deze dag duidelijk aan het licht. De komst van Gods Zoon – we hebben het al gehoord in de proloog van het Johannesevangelie op Eerste kerstdag – geschiedt in een weerbarstige wereld. Wie getuigt van de Mensgeworden God kan tegenslagen verwachten, zelfs tot het ultieme getuigenis van de gave van je eigen leven. Het feest van de H. Stefanus is als het ware een ‘contrapunt ‘ van het kerstfeest.