Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Pater de Visser is heengegaan

26-03-2020

IN MEMORIAM

Een innemende, geliefde priester en een betrokken Boxtelaar

Gisteren kregen wij het droevige maar ook vreselijke bericht dat onze geliefde pater Hans de Visser is overleden. Het gevreesde coronavirus was ook voor hem te sterk. Een groot verlies voor de familie, vrienden en kennissen. We betuigen onze deelname en medeleven. Maar ook een verlies voor zijn kapucijner orde, de Heilig Hartparochie en de hele Boxtelse gemeenschap. Binnen die gemeenschap was hij op meerdere fronten heel actief. 

Een fijn mens, een echte christen en een warme persoonlijkheid met het hart op de goede plek. Altijd oprecht aandacht voor de medemens en een voorbeeld van naastenliefde. Hij toonde compassie met de parochianen en met alle mensen die hij ontmoette; hij was barmhartig. Voor heel veel mensen was pater Hans de Visser een vertrouwenspersoon, een luisterend oor. In goede en minder goede tijden stond hij altijd voor iedereen klaar in het bijzonder voor onze parochie.

Pater Hans de Visser was ook een diepgelovig mens, hij was ervan overtuigd dat het leven niet ophoudt met de dood. Hij gaf ons vertrouwen, vasthoudendheid en hoop, hij verrijkte ons leven. Daardoor was hij innemend én geliefd bij zijn parochianen. Wij allen zijn hem enorm dankbaar voor alles wat hij voor de parochie maar vooral ook voor ons allen persoonlijk heeft betekend.

Sinds 2005 vervulde pater Hans zoals velen hem noemden, pastorale taken binnen de Heilig Hartparochie. Als pastor was hij voorganger in meerdere eucharistievieringen per week en verleende hij allerhande diensten aan de pastoor: niks was hem ooit teveel. Hij hielp de oud-pastoors Richard Niessen en Jacques Grubben en was een stevige rechterhand voor pastoor Geertjan Van Rossem. Dat ging hem uitstekend af en hij werd door de jaren heen een gezien en geliefd priester. Zeker toen hij in 2017 in ‘zijn’ Boxtel kwam wonen. Voor al zijn inzet werd hij in 2018 benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.  

Pater Hans de Visser is het slachtoffer geworden van het coronavirus dat de wereld overvalt en dat een grote aanslag pleegt op meerdere fronten: maatschappelijk, sociaal, financieel en vooral ook psychologisch. Hij werd pas afgelopen weekend opgenomen in het ziekenhuis en lag al snel op de Intensive Care. Daar heeft hij als een leeuw voor zijn leven gevochten. De ‘overval’ was echter te fors, te agressief… 

Pater Hans is fysiek niet meer onder ons, maar hij leeft voort in onze gedachten. Daardoor zal hij voor altijd bij ons blijven in onze harten. Laten wij allen uit respect en eerbied voor deze fantastische mens in zijn geest verder leven. Samen zijn boodschap van compassie voor de medemens, barmhartigheid voor de ander en respect hebben voor elkaar en de wereld om ons heen, voortzetten.

Als je van pater Hans een brief of kaart ontving sloot hij altijd af met de woorden: ‘Vrede en goedheid…’ Dat wensen wij hem nu ook toe, dicht bij onze Heer. Hans, dank voor alles wat je voor de Heilig Hartparochie en ons hebt betekend, we zullen je nooit vergeten...

Namens het bestuur van de Heilig Hartparochie, 

Jos Polman, vicevoorzitter en
Jo Custers, secretaris


Pater Hans de Visser: pater Hans (foto: Rini van Oirschot)