Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Maximaal dertig in de kerken!

13-10-2020

Vanaf woensdag 14 oktober mogen er maximaal dertig kerkbezoekers in de parochiekerken…

Wat al enige dagen in de lucht hing werd dinsdagavond 12 oktober jl. in de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge bevestigd: er mogen maar maximaal dertig (30) bezoekers tegelijk een mis bezoeken. Dat is heel weinig en dat terwijl we binnen de Heilig Hartparochie coronatechnisch alles zo goed hadden geregeld. De bezoekers moeten vanaf nu verplicht een neus- en mondkapje op. Maar we gaan ons als parochiebestuur aan de voorschriften houden en dat betekent tellen aan de deur en de regels naleven…   

Er mogen dus per mis (viering) maar maximaal dertig kerkbezoekers binnen. Dit is exclusief het bedienend personeel en dat is al meer dan een handvol. We lezen wel dat de gezamenlijke kerken, de bisschoppenconferentie, in overleg met minister Grapperhaus blijven. Wat daar eventueel nog voor aanvullende beslissingen genomen worden is nu niet te zeggen, dat is afwachten. We moeten dus gaan tellen aan de deur. Dertig is vol en wie het eerst komt die het eerst maalt. Reserveren kan niet en doen we niet. 

In vervolg op onze berichten van 8 oktober jl. op onze website heeft het bestuur aanvullende besluiten genomen. Deze vergaande besluiten zijn niet fijn en voor heel veel trouwe kerkbezoekers zeker pijnlijk. Dat beseffen we ons terdege, die pijn voelen wij ook en ook wij vinden de maatregelen niet leuk! En zeker niet bevorderlijk voor de gemeenschapszin en het samen beleven van het geloof.
 
De vertaling van de door de regering genomen maatregelen naar de kerken en het kerkbezoek zijn echter begrijpelijk en vooral noodzakelijk om het coronavirus ‘eronder te krijgen’. Daarom kiest het bestuur ervoor om hier nauwgezet en volgens de voorschriften aan mee te werken. Wetende dat we het goed voor elkaar hadden en nog hebben. Naast de al geldende afspraken zijn er dus enkele bijgekomen…

Het bestuur van de Heilig Hartparochie heeft daarom het volgende besloten:

 • per H. Mis worden er maximaal dertig (30) kerkbezoekers toegelaten: vol is vol;
 • dit geldt voor alle missen in de kerkdorpen: wie het eerst komt die het eerst maalt;
 • dit geldt voor de weekendmissen (vieringen) en ook voor de doordeweekse missen;
 • gelovigen kunnen eventueel uitwijken naar de doordeweekse missen in Boxtel en in Liempde;
 • bezoek vanaf nu tijdelijk één mis is het weekend en geen twee of drie; straks kan dat weer;
 • we bevelen van harte de televisieviering vanuit Liempde aan; kijk zoveel mogelijk thuis naar de TV-mis;
 • let wel: er wordt aan de deur geteld; vol is vol, ongeacht de persoon die de 31ste is;
 • er wordt een registratiesysteem van de kerkbezoekers bijgehouden t.b.v. contact- en bronnenonderzoek; 
 • bij binnenkomst én verlaten van de kerk moet verplicht een neus- en mondkapje op;
 • als men in de bank zit hoeft dat niet meer en ook niet tijdens het ter communie gaan;
 • volg de verplichte looprichtingen in de kerken: door het middenpad naar voren en de zijpaden naar achteren;
 • in de viering mag u niet hardop zingen en moet u hoesten in uw elleboog;
 • verder blijven alle bestaande (vuist)regels in verband met corona van kracht: houd anderhalve meter afstand van elkaar, geef geen handen, ontsmet uw handen bij binnenkomst en bij het ter communie gaan, ga op een ‘gestickerde’ plaats zitten, volg de aanwijzingen van de gastvrouwen en -heren (vrijwilligers) en… blijf thuis als u hoest, verkouden of andere ziekteverschijnselen heeft. 
Het bestuur vertrouwt erop met de naar onze kerken vertaalde (voorzorgs)maatregelen én met uw medewerking, wij met zijn allen meehelpen om het coronavirus uit te bannen. Dat is het ultieme doel en dan kunnen we op termijn weer alle missen en vieringen als vanouds oppakken.

Belangrijke zaken kort samengevat:

per mis maximaal 30 kerkbezoekers
aan de deur wordt geteld: vol is vol
er wordt een registratie bijgehouden
blijf thuis en volg thuis de televisiemis
bij binnenkomst verplicht een beschermkapje
op een gestickerde plaats mag dit kapje af
houd u aan de alom bekende vuistregels
heeft u ziekteverschijnselen blijf dan thuis

Zie ook onderstaand overzicht van veel gestelde vragen

Meer informatie: