Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: november 2020

15-11-2020

Op donderdag 12 november jl. vond de negende vergadering, de novembervergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.

● Herdenken pater Hans de Visser
Op zijn sterfdag 25 maart 2021 zal er een herdenking plaatsvinden van pater Hans de Visser. In welke vorm, wie hiervoor wordt uitgenodigd en hoeveel bezoekers kunnen worden toegelaten wordt te zijner tijd bekendgemaakt.

● Maagdenwijding Petra van Esch
Deze maagdenwijding is op zondag 22 november a.s. en is de kathedrale Sint Jan in Den Bosch. Het is een besloten bijeenkomst. Het bestuur zal op een gepaste wijze acte de présence geven. We wensen Petra een fijne, aan God gewijde toekomst.

● Coronamaatregelen en de vieringen in de HHP
Alle afspraken zijn nog eens goed bekeken, inclusief de aanvullende van 13 oktober en 3 november. Alle worden goed nageleefd alleen het maximum aantal van 30 bezoekers per viering is een crime en speelt ons danig parten. Dit wordt met het feest van Kerstmis natuurlijk helemaal een probleem. Hopelijk mogen we dan in ieder geval weer maximaal 100 bezoekers toelaten. We wachten met spanning én belangstelling af.

● Priester Chris Rodeijns
Priester Chris Rodeijns heeft ervoor gekozen om in Boxtel te komen wonen omdat hij zich hier thuisvoelt. Eerder was hij hier ook actief in zijn studieperiode. Zijn aanspreektitel is ‘priester’ en hij zal in goed overleg met pastoor Geertjan van Rossem hand- en spandiensten voor de parochie verzorgen.
 
● Openstelling van de kerken binnen de parochie
De openstelling van de drie kerken en de basiliek binnen de vier kerkdorpen is opnieuw vastgesteld. Deze tijden worden wekelijks opgenomen in de kerkberichten van de parochie zelf en in die van de kerkberichten per kerkdorp. Belangstellenden kunnen ruimschoots in (de kapellen) van de vier kerken terecht.

● Vieringen met Kerstmis
We schreven het al: een crime die ons danig parten speelt. Er is een stevige werkgroep geformeerd die samen gaat bekijken, hoeveel vieringen we kunnen plannen, de inhoud ervan, het toelatingssyteem en alle andere zaken. We vertrouwen erop dat we in ieder geval honderd bezoekers mogen toelaten; na ongeveer 15 december weten we meer. Dan zal het schema ook snel definitief worden gemaakt en breed worden gecommuniceerd. In elk geval op deze website.

● Verantwoording beleid in 2019-2020
Het bestuur gaat een verantwoording van het gevoerde beleid in het werkjaar 2019-2020 opstellen. Dit gebeurt uiteindelijk in de vorm van de al bekende sheets in een PowerPointpresentatie. Deze worden niet op een avond gepresenteerd want dit mag niet wegens de coronavoorschriften. De presentatie wordt aan de website gehangen. Dit zal omstreeks 1 december 2020 zijn. 

● Mevr. Anneke Meter neemt afscheid
Mevr. Anneke Meter neemt per 1 januari 2021 afscheid als coördinator secretariaat van onze parochie. Zij gaat per die datum met ouderdomspensioen. Er zal op een gepaste maar wegens coronavoorschriften bescheiden wijze afscheid worden genomen op meerdere momenten. We wensen haar veel plezier, geluk en voorspoed toe in de periode na haar werkzame leven. Over een invulling van de ontstane situatie wordt al geruime tijd intensief nagedacht.

● Aandacht voor onze vrijwilligers
De vrijwilligers van de parochie, een kleine 500 personen, vormen samen de basis waarop de parochie draait en kan draaien. ‘Zonder vrijwilligers geen parochie’, zegt bijna elke pastoor die dagelijks ervaart wat deze mensen allemaal doen. Jaarlijks hebben zij als dank een gezellige contactmiddag met een activiteit, hapje en een drankje. 
Die middagen konden dit jaar helaas niet doorgaan. Daarom is door leden van de vier contactgroepen bij elke vrijwilliger een attentie bezorgd. Deze verschilt per kerkdorp.

● Vervanging filmcamera in Liempde
De filmcamera in Liempde is al enkele jaren aan vervanging toe. Zeker nu we onlangs allemaal zijn overgeschakeld c.q. nog moeten overschakelen naar digitale televisie. Daarom wordt de camera vervangen en hebben we voortaan ook veel betere Tv-beelden: digitale kwaliteit. We proberen ervoor te zorgen dat de nieuwe camera met de kerstvieringen operationeel is. Met Kerstmis worden de vieringen van kerstavond 24 december – 21.00 uur, Eerste kerstdag 25 december – 09.30 uur en Tweede kerstdag 26 december – 09.30 uur, uitgezonden.

● Videoregistratie- en -streamingssysteem in Boxtel
Het bestuur heeft ook besloten een videoregistratie- en -streamingssysteem in Boxtel aan te schaffen. Daartoe is het bestuur niet over een nacht ijs gegaan; de wens was er al jaren. Een aanzienlijke nalatenschap die onlangs werd ontvangen met daarbij het verzoek een mooie, aparte en betekenisvolle bestemming te zoeken gaf de doorslag. Na intensief overleg komt er een prachtig (en nu) enigszins betaalbaar systeem met drie camera’s en met vier vaste schermen in de basiliek. Het systeem zal de komende weken en maanden worden aangelegd. Voor Kerstmis zal niet lukken. We houden u verder op de hoogte onder meer via deze website.

● Begroting 2021
De begroting voor het jaar 2021 is besproken en vastgesteld. Deze is helaas nog niet sluitend, maar we blijven ons best doen. Deze begroting wordt ter goedkeuring aan het bisdom aangeboden.

●Liquiditeitsoverzicht 2019
Er is een liquiditeitsoverzicht van de Heilig Hartparochie van 2019 opgesteld en door het bestuur vastgesteld. Dit overzicht is per kerkdorp en de hele parochie. Alle vijf tezamen geven ze een goed beeld van de binnengekomen en uitgegeven gelden van de parochie. 

●Verkoop advertenties website
In de september- en oktobermaand worden de advertenties op de website verlengd, aangepast al dan niet verwijderd. Ook vinden er nieuwe verkopen plaats. Dit jaar zijn er meer advertenties verkocht dan verleden jaar. Ook vanaf deze plaats danken we onze adverteerders hartelijk voor de plaatsing van een advertentie.

● IDealbetaling via de website
Deze functionaliteit is sinds ruim een maand in de website van de HHP opgenomen. U vindt deze rechtsboven in de kolom. Elke maand of periode kiest het bestuur een onderwerp waarvoor u uw bijdragen kunt doneren. Nu is de betaling ingesteld voor de Herinneringsactie Kerkbalans 2020. Door de ze actie kunt u eenvoudig een bedrag overmaken en staat het bij ons direct op de rekening.

● Mariakapel in de basiliek
De eerder vermelde nalatenschap geeft ons nog meer financiële ruimte. We zoeken al geruime tijd naar mogelijkheden om achter in de Sint-Petrusbasiliek een ‘Mariakapel’ te maken. Een stukje van de basiliek wordt dan afgezonderd zodat dit gedeelte de hele dag geopend kan blijven. De gedachten gaan uit naar een ‘glazen’ kapel. Deze kapel moet in alle opzichten veilig zijn, representatief en de vluchtweg voor calamiteiten moet intact blijven. Ook voor deze ultieme wens zijn nu extra geldmiddelen beschikbaar.

● Samenwerkingsovereenkomst beheer kerkomgeving
Deze concept-samenwerkingsovereenkomst beheer kerkomgeving is besproken en aangevuld en daarna vastgesteld. Een aantal samenwerkende partijen waaronder dus het parochiebestuur heeft tot doel de kerkomgeving in alle opzichten zijn kwaliteiten te laten behouden.

● Aanlichten van de glas-in-loodramen 
De glas-in-loodramen van de Heilig Bloedkapel van de Sint-Petrusbasiliek worden straks door ledverlichting aangelicht. Dit initiatief kwam tot stand door de inzet van hét Bewonersinitiatief, een groep samenwerkende buren en partijen en de Gemeente Boxtel. De investeringen worden door de gemeente betaald; dit geldt ook voor de elektriciteitskosten. De initiatiefnemers zetten alles op alles om de verlichting voor de kerstdagen gereed te hebben.

● Herinrichting achteringang kerkhof Liempde
De achteringang van de begraafplaats van Liempde wordt volledig heringericht. Dit als gevolg van de bouw van de elf woningen en daarmee gepaard gaande de aanleg van extra parkeerplaatsen. Het toegangshek wordt verplaatst en er komt een zogenaamde loopdeur, de haag wordt verplaatst, de materialenberging idem, de afvalcontainers en zoals gezegd er worden parkeerplaatsen aangelegd. Het geheel krijgt straks een mooie en vooral vriendelijke uitstraling.

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 10 december 2020 om 09.30 uur.