Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Nieuwe diaken Pieter Schevers

02-01-2021

Even voorstellen: Pieter Schevers de nieuwe diaken voor de Heilig Hartparochie 

Vanaf 1 november 2000 mocht ik mij als diaken twintig jaar lang met vreugde inzetten voor de Michaëlparochie te Sint-Michielsgestel. Ook heb ik met enthousiasme zeven jaar geleden mogen meewerken met de kerkenfusie van de kerkdorpen Den Dungen, Gemonde, Schijndel en Sint-Michielsgestel. Het uitgangspunt hierbij was net als bij de Heilig Hartparochie, ‘Eenheid in verscheidenheid’.
Met dezelfde vreugde aanvaard ik nu de benoeming als permanent diaken (onbezoldigd) voor de R.K. Heilig Hartparochie te Boxtel (benoemingsbrief 15 december 2020). Een beetje een thuiswedstrijd omdat mijn woonplaats Esch tot één van de vier parochiekernen behoort, waar mijn vrouw al vele jaren actief is. In de afgelopen twintig jaar zagen we dat er veel kerken vanwege het teruglopend kerkbezoek moesten sluiten. Ondanks dat heb ik zelf de laatste paar jaar gemerkt dat steeds meer parochianen hun verantwoordelijkheid namen en op een hartverwarmende manier de kerkgemeenschap trouw bleven.

De Heilig Hartparochie is ontstaan op 1 januari 2015 uit de vier zogenaamde BELL-parochies. Het grappige is dat ons dorp Esch precies 5 jaar later een BELL-gemeente wordt. Bij de fusie van de vier kerkdorpen was de inbreng van de parochianen van groot belang. Een belangrijk punt waar de afzonderlijke parochianen toen al snel over eens waren is dat de parochie een brug moet zijn. Een brug voor mensen die op de drempel van hun geloof staan, maar ook een brug voor gelovigen die aan de rand van het geloof terecht zijn gekomen en op zoek zijn naar een nieuwe invulling in hun leven.
Graag wil ik mijn steentje bijdragen om een brug te zijn voor mensen met een rotsvast geloof, maar ook een brug voor mensen waar het geloof soms heel zachtjes flakkert als een klein vlammetje. Mijn ervaring bij het werk voor Radio Maria waar ik ongeveer acht jaar heb mogen werken als vicevoorzitter en penningmeester komt hierbij goed van pas. Radio Maria laat ons al meer dan dertig jaar de vreugde van het evangelie zien.
Zij biedt behalve mooie rustgevende muziek ook vele dagelijkse lezingen, gebeden en discussieprogramma’s aan. Anno 2021 is Radio Maria aanwezig in vijf werelddelen en heeft met tachtig radiostations, verdeeld over meer dan 65 landen, wereldwijd het grootste zendbereik en kent dagelijks meer dan 35 miljoen luisteraars.

Mijn inspiratie als diaken voor de Heilig Hartparochie wordt ook gevoed door betekenis van het bijzondere logo van de Heilig Hartparochie: het kruis, het anker en het hart zijn drie bekende symbolen. Het kruis staat voor het geloof, het anker voor de hoop en het hart voor de liefde. Maar we weten helaas ook dat in onze samenleving de tegenhangers van geloof, hoop en liefde vaak voorkomen namelijk: wantrouwen, wanhoop en onverschilligheid. De vraag die ik mezelf stel is: waarom winnen die het soms ook in ons eigen hart? Liefde is de grootste kracht. In de Bijbel wijst Paulus ons hierop in zijn Korinthe brief (1 Korintiërs 13). In het Hooglied van de liefde staat: 
‘Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen: als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet, als ik de liefde niet heb, ben ik niets.  Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste.

Het is dus de liefde die ons allen bindt. Veel mensen in Boxtel en omgeving kennen misschien nog de Spaanse Zusters (instituut: Obreras de La Cruz) die jarenlang in Boxtel in de zorg (Simeonshof) en ook in de parochie hebben gewerkt. Juist aan het begin van mijn wijdingsjaar (A.D. 2000) werden mijn vrouw en ik opgenomen als meewerkende leden, bij de Obreras de La Cruz. Van de Spaanse zusters heb ik geleerd wat diaconie voor ons Christenen betekent. 
In Spanje heb ik mogen ervaren hoe de woorden van de stichter van het instituut Vincente Garrido Pastor: ‘Charitas Christi urget nos’ uit de Korinthebrief van Paulus (2 Kor.5,14) gestalte wordt gegeven. Dankbaar heb ik destijds dan ook deze woorden: ‘Charitas Christi urget nos’ (de liefde van Christus dwingt ons) als wapenspreuk gebruikt voor mijn wijding als diaken. 

De afgelopen twintig jaar waren voor mij zeker rijke jaren omdat ik als parttime diaken, naast mijn beroep als technisch adviseur in duurzame technieken, mocht werken in de wijngaard van de Heer. Het regelmatig bijwonen van de eucharistievieringen, maar ook de wekelijkse aanbiddingen op vrijdagavond in het cenakelhuis op Zandvliet in Boxtel, zijn voor mij altijd een grote steun. De combinatie van werk voor het dagelijkse brood en werken als diaken in de parochie had ik nooit kunnen volbrengen zonder deze spiritualiteit. En juist aan spiritualiteit en volhardend gebed is zeker in onze tijd waar wij geplaagd worden door een wereldwijde pandemie een schreeuwende behoefte. 

Mijn roeping is dan ook mijn verkregen ervaring en rijkdom te mogen delen met anderen. Moge God geven dat ik deze boodschap ook over mag dragen in de Heilig Hartparochie. Verder wil ik me bij mijn werk als diaken laten leiden door de oriëntatie van ons bisdom:
  • Tegen de achtergrond van het geluksverlangen van de mens is de opdracht van de kerk om dicht bij mensen te staan.
  • De kerk geeft aan deze roeping gestalte door de viering van de eucharistie en andere sacramenten. Daarin wordt het ontvangen van het leven uitgebeeld en veiliggesteld. 
  • Werken aan een vitale en missionaire Kerk.
Graag wil ik mijn steentje bijdragen aan een vitale en missionaire Kerk samen met u als parochianen. Daarmee sluiten we ons aan met wat paus Franciscus ons voorhoudt: laten we ons niet te verliezen in organisatorische bijzaken, maar als geloofsgemeenschap de blijde boodschap voorleven en uitdragen omdat dit de zending is van elke gedoopte. Moge de Maagd Maria, Moeder van de verkondigers ons helpen om de blijde boodschap van haar Zoon Jezus te kunnen doorgeven.

Pieter Schevers (diaken)


Pieter Schevers, per 1 januari 2021 diaken van de Heilig Hartparochie