Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Pieter, wees welkom!

23-01-2021

Pieter Schevers assisteert voor het eerst in de kerk van Esch

Op zaterdag 23 januari jl. is diaken Pieter Schevers aan de parochianen van Esch gepresenteerd. Dit gebeurde in de H. Mis van zaterdagavond waarin hij pastoor Geertjan van Rossem assisteerde. De kerk zelf zat bijna tot aan het maximum vol (coronaproof 30 bezoekers). Bij de aanvang van de viering werd diaken Pieter door pastoor Geertjan verwelkomd. Op het einde richtte pastoor nog kort het woord tot hem en dit werd door de vicevoorzitter Jos Polman flink aangedikt. Tenslotte hield diaken Pieter een mooie toespraak en dankte hij iedereen. Hij ging daarna met bloemen en een fles lekkere Italiaanse wijn met zijn vrouw Nellie, dochter en kleinzoon huiswaarts.  

Diaken Pieter Schevers is met ingang van 1 januari 2021 als onbezoldigd diaken door de bisschop in de Heilig Hartparochie benoemd. Daarvoor heeft hij lang in Sint-Michelsgestel (de Michaëlparochie Schijndel) gewerkt, nadat hij in 2000, het jubeljaar, tot diaken was benoemd. Hier ging een vierjarige diakenstudie aan vooraf. Een uitgebreide beschrijving van zijn carrière vindt u elders in deze nieuwsberichten op deze website: ‘Even voorstellen: Pieter Schevers de nieuwe diaken voor de Heilig Hartparochie’. Lees ook zijn eigen verhaal bij het pastoraal team op deze site. 
Daarnaast heeft hij zich ook erg verdienstelijk gemaakt voor Radio Maria afdeling Nederland. Wereldwijd actief in vijf werelddelen en meer dan 65 landen, en beluisterd door ongeveer 35 miljoen toehoorders.

Vicevoorzitter, Jos Polman, schetste al deze zaken in het kort en vertelde vooral blij te zijn met de benoeming van diaken Pieter Schevers als aanwinst voor onze parochie en benoemd in zijn eigen parochie. Binnen het pastoraal team dat onder leiding staat van pastoor Geertjan van Rossem met als leden Marshal Stanislaus, Pierpaolo Flesia en nu dus ook Pieter Schevers, krijgt hij de speciale zorg voor zijn eigen (kerk)dorp Esch. Hij zal zich bezighouden met en inzetten voor de sacramenten van ‘de geboorte tot het graf’: de doop en dopelingen, de eerste communie en de voorbereidingen, het vormsel en deels ook het afscheid nemen van parochianen. Daarnaast zal hij in Esch ook diaconaal werk verrichten, zoals ziekenbezoek, gesprekken met mensen die hulp nodig hebben en bezoeken van ouderen. Daarnaast wordt hij ook namens het pastoraal team lid van de Contactgroep Esch.

Nadat Jos Polman hem veel succes had gewenst in zijn nieuwe benoeming en hem nogmaals geprezen heeft voor zijn voorgenomen inzet voor onze parochie, gaven de bezoekers Pieter een flink applaus. Daarna waren er bloemen voor zijn vrouw Nellie en dus die heerlijke Italiaanse wijn voor Pieter zelf.

Pieter Schevers zelf had het laatste woord. Hij dankte iedereen voor het mooie welkom van vanavond en eerder en vooral voor het warme welkom. Hij lichtte zijn motivatie toe om diaken te zijn geworden en zich vanaf nu te gaan inzetten voor de Heilig Hartparochie. Daarbij stond hij vooral ook stil bij zijn eigen missie: ‘Volg mij’ en zijn eigen wapenspreuk: ‘Maar de liefde is de grootste’ (‘Charitas Christi urget nos’). Voor de verdere inhoud van zijn missie wordt ook naar het eerdergenoemde artikel. Voor zijn warme toespraak, recht uit zijn hart, ontving ook hij een welgemeend applaus.

Na afloop ontving hij nog van veel aanwezigen felicitaties en werd er nog kort, maar wel op afstand, nagepraat. Daarna ging iedereen met een tevreden gevoel huiswaarts om toch maar zeker voor 21.00 uur thuis te kunnen zijn. Want op dat tijdstip begon de avondklok. 
Voor een fotoreportage klikt u op deze link of gaar u naar de deelwebsite van het Kerkdorp Esch naar het hoofdstuk ‘Fotoalbums’. Op zondag 24 januari is hij ook In Boxtel en in Liempde (TV-mis) gepresenteerd.


Diaken Pieter hield vol verve een toespraak nadat hij aan de parochianen was gepresenteerd.