Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: april 2021

03-04-2021

Op donderdag 1 april  jl. vond de vierde vergadering, de aprilvergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten.

● Een goede start van diaken Pieter Schevers
Diaken Pieter Schevers is het nieuwe jaar goed begonnen. Sinds 1 januari 2021 is hij als onbezoldigd diaken in de Heilig Hartparochie benoemd. Zijn werkomgeving is vooral de geloofsgemeenschap Esch. Daar is hij al actief met afscheidsvieringen, de voorbereiding van de Eerste Communicanten en met bezoek van parochianen. Hij is al jaren woonachtig in Esch en is één met de Eschenaren: hij is een Eschenaar. 

● Opstart digitale Alphacursus na Pasen op 15 april 
De opstart van een digitale Alphacursus wordt momenteel voorbereid, ondanks de paasdrukte. Na het feest van Pasen op donderdag 15 april wordt hiermee gestart. Deze ‘digitale bijeenkomsten’ zijn in principe op donderdagavonden van 19.30-21.00 uur vanuit het Pastoraal Centrum en zijn dus digitaal én… interactief. Verdere gegevens over het wat, hoe en andere zaken komen na Pasen op deze website.

● Familiepastoraat in de belangstelling
Veel activiteiten van het Familiepastoraat zijn al lang weer opgepakt zoals de voorbereidingen voor de Eerste H. Communie en het vormsel en de Tiener-club. Daar komen andere activiteiten bij zoals samen creatief bezig zijn, samen er-op-uit, het betrekken van ouders en opa’s en oma’s bij activiteiten, het oppakken van de Kids Club (na coronaveiligheid) de gezinsvieringen en andere.
Op de website is er in de linker menubalk een apart hoofdstuk voor het Familiepastoraat ingericht. Met daaronder de verschillende onderdelen die geleidelijk aan worden ingevuld. Klik er maar eens op…

Secretariaatsvrijwilligers aan de slag
De vijf secretariaatsvrijwilligers Kees Doevendans, Petra van Esch, Ingrid de Haas, Yvonne de Riet en Mechthild de Waal zijn per 1 maart jl. aan de slag gegaan. Yvonne de Riet draagt de zorg voor de directe aansturing van alle vaste en vrijwillige medewerkers.
Met ingang van maandag 15 maart a.s. is het secretariaat de hele dag bereikbaar. Dit wil zeggen van 09.00-12.30 uur en van 13.00-16.30 uur, onvoorziene omstandigheden daargelaten. Daarna wordt de telefoon zoals gebruikelijk doorgeschakeld. Mocht u ook of alsnog belangstelling hebben om ons te komen helpen, dan kan dat. U hoeft niet per se al vrijwilliger te zijn, maar wel graag ‘kerkbetrokken’. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met het secretariaat. Telefoon: 0411 - 67 22 15.

● Herdenkingsviering pater Hans de Visser
Deze heeft op donderdag 25 maart jl. plaatsgevonden, precies één jaar nadat onze geliefde pater Hans de Visser aan de gevolgen van een corona-infectie is overleden. Het was een besloten viering voor genodigden: waardig, indringend, respectvol, mooi en met meerdere warme toespraken. 
De hele dienst is via ons nieuwe YouTubekanaal én via Omroep Dommelland rechtstreeks uitgezonden. Deze beelden/opnames kunt u alsnog een keer bekijken. Ze blijven op ons YouTubekanaal aanwezig. Het bestuur dankt al diegenen die hebben bijgedragen aan de voorbereiding en de verzorging van deze viering.

Video- en streamingsapparatuur in de basiliek
Deze hebben we kunnen realiseren omdat we in de tweede helft van vorig jaar een stevige nalatenschap hebben ontvangen van Wim Aarns en Annie Aarns-Zijm. Graag willen we hen hiervoor postuum en in de persoon van hun nicht Astrid nogmaals van harte danken. De installatie is klaar en is voor de eerste keer op 25 maart jl. gebruikt, weliswaar met een ‘nood-wifiverbinding’ met de buren. Waarvoor nogmaals dank!
Aan een eigen, vaste verbinding wordt hard gewerkt (een beetje ingewikkeld) en daarna kunnen we volop registeren en streamen. We maken via de website bekend wanneer dat moment is aangebroken. Inmiddels wordt binnenkort een camerateam van zeven personen geschoold. Mocht je nog belangstelling hebben om cameraman c.q. -vrouw te worden, neem dan contact op met het secretariaat. 

De volgende bestuursvergadering
is op donderdag 12 mei 2021 om 09.30 uur.

Meer informatie: