Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

15 Vormelingen, klanken van liefde

18-06-2021

Vandaag werd aan 15 jongens en meiden uit onze parochie het Sacrament van het Heilig Vormsel toegediend door pastoor Geertjan van Rossem in de Sint Petrusbasiliek in Boxtel. Door de geldende coronamaatregelen was er gekozen voor twee identieke Vormselvieringen met live streaming. Zo konden de vormelingen met hun gezin nog een paar extra gasten uitnodigen. Want een bijzonder moment als deze wil je toch het liefst samen vieren!

De vormelingen hadden er zin in. Vrolijke lachen weerklonken door de kerk en vreugdevolle gezichten sierden de kerk op voordat de Missen begonnen. Met de doopkaars in handen verzamelden de jongens en meiden zich bij de pastoor nabij de sacristie.
De kaarsen werden ontstoken, gezichten werden serieuzer, de bel luidde, het openingslied klonk… en een lange stoet van 7-8 vormelingen één voor één achter elkaar met brandende doopkaars in handen, en met daarachter pastoor Geertjan, trok de kerk in. Naast het prachtige welkomstlied om de komst van de Heilige Geest heerste er een adembenemende stilte door het serene moment dat deze stoet met zich meebracht.

Pastoor Geertjan legde met behulp van zijn gitaar, en met enkele antwoorden van de vormelingen, uit wie God is: Hij is de Drie-eenheid. Net als drie losse klanken (hij speelde ze op zijn gitaar) samen een zuiver akkoord vormen, zo is onze God drie Personen die samen Één zijn: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die we ook kennen uit het kruisteken.

  • De Vader, met wie we ons verbinden door het Doopsel.
  • De Zoon, die we ontvangen in de Communie, in de Eucharistie, en zo heel dicht bij ons is.
  • En de Heilige Geest, die we toegediend krijgen en ontvangen bij het Vormsel en ons extra kracht en bezieling geeft om ons Geloof uit te dragen. 
Zoals de drie klanken los van elkaar krachtig zijn en samen tot een sterk, warm en liefdevol geluid worden, zo is ook de liefde van onze Drie-ene God.
“De liefde van de Vader, de Schepping, de vreugde, de Zoon. De klanken van je geloof, je inspiratie, van Jezus kun je laten doorklinken in alles wat je doet. Het Vormsel gaat jullie daarbij helpen,” aldus pastoor Geertjan in de Vormselvieringen van deze avond.


Proficiat en dank je wel:

Wij feliciteren alle vormelingen hartelijk met deze rijke keuze en levensstap. En wensen hen veel vreugde, kracht en zegen toe op hun verdere weg. We zeggen graag tot ziens!

Ook een hartelijk dank je wel aan pastoor Geertjan, de vormselwerkgroep, de kosters, de suisse, en anderen, die de vormelingen hebben voorbereid, de Vieringen hebben aangekleed en van het Vormsel een groot feest hebben gemaakt!

Vanuit een lange stoet de kerk in… nu, gesterkt met de Heilige Geest, ieder zijn eigen weg de wereld in om de klanken van ons Geloof uit te dragen, te laten doorklinken. Een muzikaal samenspel van liefde.


Één God in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest