Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Maria Tenhemelopneming 2021

15-08-2021

De vreugde en overwinning van Christus door Zijn Kruis te delen

Vandaag herdenken we het grootse werk van God de Vader wat Hij voor Moeder Maria heeft gedaan omwille van  Zijn Zoon Jezus Christus. Maria werd met lichaam en ziel ten hemel opgenomen om daar de vreugde en overwinning van Christus door Zijn Kruis te delen: Zijn Dood, Zijn Verrijzenis en Zijn Hemelvaart. 

Wat goed om te zien dat onze Moeder in de hemel werd opgenomen! In de Bijbel lezen we: - En Maria zei: "Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord." En de engel ging van haar heen.

Deze tekst is een antwoord van Maria aan de engel Gabriël. "Ik ben de dienstmaagd van God, bereid om Zijn Wil te doen". Dit is het grote “Ja” van Maria om met God samen te werken voor onze redding. Haar hele leven bleef ze trouw aan haar gegeven ja-woord. 

Het feest dat we vieren is het vierde mysterie van de Glorievolle Geheimen van de rozenkrans. Het vierde mysterie: Maria ontmoet haar Zoon in de hemel door haar tenhemelopneming.

De derde statie van de Kruisweg toont Jezus die voor de eerste keer onder Zijn kruis valt. Moeder Maria loopt naar Hem toe en op de vierde statie troost zij Hem met dezelfde woorden die Zij eerst tegen de engel Gabriël zei: “Hier moet ik doen wat ze willen. Zie, ik ben de  dienstmaagd van de Heer.” (zie hieronder de video)

In het begin zei Maria “Ja” en boog voor de Wil van God. Ze herhaalde dat woord keer op keer in het leven van Jezus tot Zijn dood aan het kruis. Laten we daarom samen met haar Zoon Jezus en met alle engelen en heiligen in de hemel, haar prijzen. Zij zal zeker onze voorspreekster zijn bij haar Zoon! Bij haar bezoek aan Elizabeth zong zij al: “Want zie, van nu af aan zullen alle geslachten mij zalig prijzen.” Laten we net als Maria ook leren om 'Ja' te zeggen tegen de Wil van God. 

Ik wil de preek afsluiten met een groet aan Maria met de woorden die zij graag hoort. Laten we eens samen bidden: Wees gegroet Maria... Amen. Een zalig feest allemaal!

Kapelaan Marshal


Maria Tenhemelopneming 2021