Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Gevoerde beleid in 2020/2021

19-11-2021

Openheid en transparantie, nu via onze website...

In de afgelopen jaren hebben we elk jaar een informatieavond (parochieavond) georganiseerd tijdens welke we een verantwoording gaven van het bestuursbeleid. Dit betrof een overzicht van het gevoerde beleid in het jaar voorafgaand en een korte doorkijk naar de toekomst. Vorig jaar is deze avond wegens corona niet doorgegaan. Ook dit jaar is deze parochieavond die op woensdag 17 november was gepland om coronatechnische redenen weer afgelast. Jammer, want we hadden een mooi programma voorbereid.

De informatieavond die voor afgelopen woensdag 17 november was gepland, is helaas niet door kunnen gaan in verband met de ernstige toename van en oplopende coronabesmettingen. Vooral de vele ziekenhuisopnames baren onze totale Nederlandse gemeenschap veel zorgen en dat doen ze ook bij het bestuur. We leven met iedereen mee die weer door maatregelen worden getroffen, of anderzijds last hebben van c.q. te lijden hebben onder de aangescherpte maatregelen. Veel sterkte.

Dat vinden we ook erg jammer. Vele activiteiten, bijna alle, waren weer volop opgestart en er zat weer veel reuring in de parochieactiviteiten. Afschalen dus maar weer. Vooral weer pijnlijk in de tijd van bedankmiddagen voor vrijwilligers en de kersttijd. Gelukkig hadden we in Boxtel en Lennisheuvel al een gezellige bijeenkomst gehad. Want juist het directe contact met onze parochianen vinden we van essentieel belang. Op deze informatieavond was daarvoor de volle gelegenheid. Dit geldt ook voor het bieden van openheid over het gevoerde beleid en vooral ook over de jaarcijfers.

De jaarcijfers van 2020 waren beter dan dit van het jaar ervoor. Het tekort op de exploitatierekening slinkt elk jaar. Wellicht kunnen we binnenkort nog meemaken dat we parochie breed kunnen de rekening kunnen afsluiten met een positief resultaat. Daar gaan we steeds voor… Zie hiervoor de bijgevoegde jaarcijfers. Daarnaast 'voeden' we onze voorzieningen op een goede wijze waardoor we uitdagingen van groot onderhoud (nog steeds) goed aankunnen. De geldmiddelen zijn goed op peil en de hoogte daarvan neemt zelfs toe. Goed dat de spaarpot redelijk is gevuld en dat de beleggingsopbrengsten vorig jaar en dit jaar uitstekend zijn. Een geruststellende gedachte in deze voor iedereen lastige tijd.

Dit jaar zult u zoals gewoonlijk de presentatie op deze website aantreffen. Helaas dit keer zonder een uitgebreide toelichting. Het komen jaar willen we u weer zeker ontmoeten in de Walnoot. Klik op het onderstaande document en u kunt de hele presentatie bekijken. De jaarcijfers staan ook bij de onderscheidenlijke kerkdorpen.

Meer informatie: