Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Actie Kerkbalans 2024

09-02-2024

Actie Kerkbalans 2024 | Een nieuw geluid!

Onze Heilig Hartparochie bruist van activiteiten en veel parochianen vinden elke week de weg naar de kerken van onze parochie of naar het Pastoraal Centrum. Dat vinden we fijn, dat willen we en dat houden we ook zo. Om deze bloeiende parochie te behouden en te versterken heeft het bestuur een ‘Beleidsnota 2023-2027’ opgesteld. Een belangrijk houvast voor nu en een leidraad voor de nabije toekomst. In die nota staan veel zaken die we gaan oppakken, bestuderen en zo mogelijk in gang zetten. ‘Een nieuw geluid’ dus, eigenlijk veel nieuwe geluiden… Werkende weg is al een aantal zaken in gang gezet en zelfs al gerealiseerd. Zo heetten we in september jl. pater John Varikuti welkom, krijgen en kregen de Mariakapellen veel (bouwkundige) aandacht en werden de familiedagen een vast onderdeel van ons catechetisch programma. Maar we gaan voor meer…

In het Pastoraal Centrum in Boxtel worden door pastoor Geertjan van Rossem ook veel aantrekkelijke activiteiten voor alle parochianen georganiseerd. Mede geïnspireerd door de synode: ‘het samen op weg gaan’, ingezet door de paus en bisschoppen. Van onderop, vanuit de basis willen we als parochie onze kerk weer vorm gaan geven. Zo organiseert de pastoor cursussen als ‘Catholicism’, Bijbellezingen en het project ‘Met Paulus onderweg’. Dit werkjaar vinden er weer een tiental familiedagen plaats: een brede basis en een voedingsbodem voor het geloof. Tijdens deze bijeenkomsten worden kinderen en ouders ook voorbereid op de 1ste H. Communie en het H. Vormsel. 

Zo werken we aan een bloeiende kerkgemeenschap waaraan iedereen kan deelnemen onder de noemer ‘Een nieuw geluid’. Dit staat ook in de jaarlijkse brief die u een dezer dagen krijgt thuisbezorgd. Tegelijkertijd ontvangt u dan de nieuwe Parochiegids 2024-2025, deze staat ook vol met nieuwe activiteiten en veranderde samenstellingen van commissies en werkgroepen.  

Al deze pastorale activiteiten en de inzet van vrijwilligers kosten energie maar ook geld. Dat geldt ook voor het onderhoud van de gebouwen. Daarvoor hebben we hulp en steun nodig, dit jaar onder het motto ‘Een nieuw geluid’. U kunt vrijwilliger worden en daadwerkelijk meehelpen en/of een financiële bijdrage geven. Daarom vragen wij u om ons met een vast bedrag per maand of jaar te steunen. Alle bedragen groot of klein zijn welkom. Dankzij uw bijdrage kunnen wij ons werk goed en met plezier blijven doen. U kunt uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van uw eigen kerkdorp. Dit staat op de eerdere vermelde brief. Nieuw! U kunt voortaan ook rechtstreeks via een QR-code van uw eigen kerkdorp betalen. Deze staan hieronder…

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hopelijk gulle gaven! Met uw bijdrage kan de parochie weer goed vooruit. Wij doen ons best om zo zuinig mogelijk met de centen om te gaan. Mocht u vragen hebben over deze Actie Kerkbalans, neem dan contact op met het secretariaat. U kunt ook de website van de parochie bezoeken en dan naar het item ‘Ik heb een vraag!’ doorklikken.