Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

agenda

Berichten week 24 oktober

24-10-2021

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur, via telefoon 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden of tijdens onvoorziene omstandigheden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen.

● Website www.heilighartparochie.nl
Op deze website vindt u de kerkberichten van de parochie en van de vier kerkdorpen en veel belangrijke gegevens, ook over de Corona-maatregelen die we als parochiebestuur hebben getroffen. Deze maatregelen worden periodiek bijgesteld.
Bezoekt u deze website dan komt u op de hoofdpagina. Van daaruit kunt u via de ‘kerken’ bovenaan op deze website doorklikken naar een van de vier kerkdorpenwebsites. Hierop staan alle berichten per kerkdorp. U kunt ons ook vinden op Facebook en op Instagram.

● YouTubekanaal Heilig Hartparochie
De Heilig Hartparochie heeft een eigen YouTubekanaal. Ga naar YouTube en zoek 'Heilig Hartparochie'.
Dit kanaal kun je veel gemakkelijker bereiken via deze website. Ga in de linker kolom naar 'YouTubekanaal HHP' en klik op die pagina op de link naar keuze. Deze stuurt je automatisch naar de juiste opname/film. Je kunt ook op deze link klikken.

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Elke week wordt de uitzending van twee hoogmissen en één avondmis verzorgd
Als jaren zenden we elke week de hoogmis van 09.30 uur in de Sint Jans Onthoofdingkerk van Liempde via Omroep Dommelland. Dit tot volle plezier van veel gelovigen en parochianen in onze parochie.
Vanaf begin juni zenden we voortaan ook de hoogmis van 11.00 uur in de Sint-Petrusbasiliek van Boxtel uit. En vanaf zaterdag 4 september ook de avondmis van 19.00 uur in de basiliek. Dit doen we via livestreaming op YouTube. Ga hiervoor naar het YouTubekanaal van de Heilig Hartparochie. Zie ook deze website de linker kolom bovenaan: 'YouTubekanaal HHP'. Er worden dus wekelijks drie H. Missen uitgezonden...

● Liturgische kalender
Zaterdag 23 oktober: H. Johannes van Capestrano, priester, patroon van aalmoezeniers. Maandag 25 oktober: verjaardag van de wijding van alle kerken waarvan de wijdingsdatum niet bekend is. Donderdag 28 oktober: HH. Simon en Judas, apostelen.

● Corona en de Heilig Hartparochie per 25 september
Door de bisschoppen is besloten om vanaf 25 september de anderhalve meter maatregel los te laten bij voldoende ventilatie. Wel wordt verwacht om in de kerk rekening met elkaar te houden, zowel bij het lopen door de kerk, als het plaats nemen. Er wordt geen coronatoegangsbewijs gevraagd, en er is geen onderscheid tussen wel of niet vaccineren. Wel roepen de bisschoppen , als ook de paus het vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren. En er geldt de dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten.
Volkszang is weer toegestaan. En koren mogen in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van RIVM handhaven.
Communie kan weer met de hand worden uitgereikt. Wel blijft hierbij een hoestscherm gehandhaafd of een gelaatscherm. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan.
Verder blijven alle basisrels betreffende corona nog gelden. Evenals rituele contactmomenten, deze blijven zoveel mogelijk nog beperkt,
Voor informatie over de coronamaatregelen verwijzen wij u naar onze website: www.heilighartparochie.nl onder de knop links in de balk Corona en de HHP.

● Herinneringsactie Kerkbalans 2021
Komende weekend, het weekend van 22, 23 en 24 oktober is de herinneringsactie Kerkbalans 2021. Tientallen vrijwilligers brengen dan de brieven rond naar ruim 11.000 adressen met meer dan dubbel zoveel parochianen. 
In de brief wordt u als parochiaan herinnerd aan de Actie Kerkbalans van 2021 die in januari jl. werd gehouden. Mocht u uw bijdrage nog niet hebben overgemaakt dan wordt u eraan herinnerd en kunt u dat alsnog doen. U mag natuurlijk ook een extra bijdrage naar uw eigen kerkdorp overmaken.

● Wereldmissiedag 24 oktober 2021
Op zondag 24 oktober is de Wereldmissiedag 2021. Dit jaar staat Guinee in de belangstelling. Zie hierover het eerdere artikel op deze website.
A.s. zondag wordt de overweging door medewerkers van de MOV-groep verzorgd. Tijdens of na de viering is er een (extra) collecte voor het werk van de missionarissen in Guinee. Uw gulle gift is van harte welkom.
 
● Werkzaamheden aan de Sint-Petrustoren in Boxtel
Begin september is gestart met de werkzaamheden aan de toren. Er is een steiger gebouwd en daardoor is de doorgaande weg afgesloten. De kerk is bereikbaar via de ingang bij het Mariabeeld. Heeft u hierover vragen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. 

● Alphacursus 
De derde bijeenkomst is op dinsdag 26 oktober om 18.30 uur. Deze is in in het Pastoraal Centrum. Het thema van deze avond is: ‘De Bijbel lezen: waarom en hoe?'.

● Bijbelinloopuurtje gaat gewoon digitaal verder
Het Bijbelinloopuurtje wordt sinds een aantal maanden digitaal  voortgezet. Hiermee gaan we de komende tijd gewoon door, ook na de zomervakantie. Alle opgenomen filmpjes kunt u nog gewoon op YouTube vinden. Klik op deze link en bekijk alle presentaties. In dat hoofdstuk kunt u ook de Bijbelteksten downloaden en/of lezen.
In de komende winterperiode wordt er een andere bijbelcursus georganiseerd. De gedachten gaan uit naar de cursus 'Catholicism'. 

● Kerken en kapellen zijn geopend
- de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel
Op zondagmorgen van 08.00-13.00 uur;
Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 08.00-10.00 uur;
Op vrijdag van 08.00-12.00 uur. Er zijn dan vrijwilligers die u te woord staan en zij kunnen u een en ander over de basiliek vertellen. De openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.
- de Sint-Willibrorduskerk in Esch
Elke dag de kapel onder de toren van 09.00-19.00 uur.
- de Sint-Theresiakerk in Lennisheuvel
Elke dag de kapel achter in de kerk van 09.00-18.00 uur.
- de Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
Elke dag de kapel onder de toren van 09.00-17.00 uur.
Alle veldkapellen in onze parochie zijn te allen tijde geopend. 

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29