Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

agenda

Berichten week 5 december

05-12-2021

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur, via telefoon 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden of tijdens onvoorziene omstandigheden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen.

● Website www.heilighartparochie.nl
Op deze website vindt u de kerkberichten van de parochie en van de vier kerkdorpen en veel belangrijke gegevens, ook over de Corona-maatregelen die we als parochiebestuur hebben getroffen. Deze maatregelen worden periodiek bijgesteld.
Bezoekt u deze website dan komt u op de hoofdpagina. Van daaruit kunt u via de ‘kerken’ bovenaan op deze website doorklikken naar een van de vier kerkdorpenwebsites. Hierop staan alle berichten per kerkdorp. U kunt ons ook vinden op Facebook en op Instagram.

● YouTubekanaal Heilig Hartparochie
De Heilig Hartparochie heeft een eigen YouTubekanaal. Ga naar YouTube en zoek 'Heilig Hartparochie'.
Dit kanaal kun je veel gemakkelijker bereiken via deze website. Ga in de linker kolom naar 'YouTubekanaal HHP' en klik op die pagina op de link naar keuze. Deze stuurt je automatisch naar de juiste opname/film. Je kunt ook op deze link klikken.

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Elke week wordt de uitzending van twee hoogmissen en één avondmis verzorgd
Als jaren zenden we elke week de hoogmis van 09.30 uur in de Sint Jans Onthoofdingkerk van Liempde via Omroep Dommelland. Dit tot volle plezier van veel gelovigen en parochianen in onze parochie.
Vanaf begin juni zenden we voortaan ook de hoogmis van 11.00 uur in de Sint-Petrusbasiliek van Boxtel uit. En vanaf zaterdag 4 september ook de avondmis van 19.00 uur in de basiliek. Dit doen we via livestreaming op YouTube. Ga hiervoor naar het YouTubekanaal van de Heilig Hartparochie. Zie ook deze website de linker kolom bovenaan: 'YouTubekanaal HHP'. Er worden dus wekelijks drie H. Missen uitgezonden...

● Liturgische kalender
Zondag 5 december: Tweede zondag van de advent; Dinsdag 7 december: H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar; Woensdag 8 december: Onbevlekte ontvangenis van de Heilige Maagd Maria.

● Verscherpte coronaregels binnen de kerken
De bisschoppen hebben besloten om de coronaregels in de kerken weer aan te scherpen. De regels van enkele maanden geleden komen weer volop terug. Dit naar aanleiding van de drastische toename van het aantal besmettingen en de gevolgen daarvan in de ziekenhuizen en in de hele samenleving.
De onderstaande regels zijn vanaf nu van kracht:
  • bij verkoudheid, hoesten, griepverschijnselen, etc.: thuisblijven
  • handen bij binnenkomst in de kerk ontsmetten
  • houd in de kerk anderhalve meter afstand: bij een sticker plaatsnemen
  • hoesten in de binnenkant van de elleboog
  • bij binnenkomst mond- en neusmasker op
  • beperkte toegang voor bezoekers: Boxtel ca 100 | Esch ca 65 | Lennisheuvel ca 30 | Liempde ca 65 
We vragen u dringend de bovenstaande regels in acht te nemen. Wij zullen de kerken weer goed ventileren. 
Eventuele aanvullende maatregelen volgen zo snel mogelijk.

● Werkzaamheden aan de Sint-Petrustoren in Boxtel
De werkzaamheden zijn zo goed als afgerond. De doorgaande weg, de Kerkstraat, is weer geopend. De basiliek is weer via de hoofdingang bereikbaar.

● Advent
Dit weekend is het tweede weekend van de Advent, de periode van vier weken waarin we ons voorbereiden op het kerstfeest. Ook is er tijdens de Advent de Bisschoppelijke Adventsactie. Deze actie heeft als thema "Hoop op de komst van licht" met vier projecten - in Zimbabwe, de Gazastrook, El Salvador en Somalië - die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. 
Het helpt enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop!. Graag bevelen we deze adventsactie bij u aan. U kunt eventueel uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL89INGB0653100000 t.n.v. Adventsactie Den Haag.

● Kribbeproject
Huize Laetitia is een familiehuis in Liempde, waar sinds 2008 behoeftige mensen opgevangen worden. Hier vinden zij een familie en een rustige plek om hun leven weer op te pakken .Als parochie steunen wij Huize Laetitia met het kribbeproject. Er staat een kribbe in elke kerk van de parochie om lang houdbare levensmiddelen in te zamelen. Ook elke financiële steun is welkom. Wij willen tevens allen bedanken voor uw bijdrage van de afgelopen jaren, en wij vertrouwen nog steeds op uw hulp.

● Alphacursus
De bijeenkomsten van de Alphacursus 2021-2022 vervallen voorlopig als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen. De deelnemers en u horen via deze website wanneer de bijeenkomsten weer kunnen worden hervat.

● Misintenties Kerstdagen
Misintenties voor de kerstdagen en de jaarwisseling graag opgeven vóór zondag 12 december zodat ze meegenomen kunnen worden in de berichtgeving van het Brabants Centrum. Wij willen u vragen tevens uw telefoonnummer ook te vermelden omdat de aanvangstijden van de missen vanwege coronamaatregelingen nog niet bekend zijn.

● Bijbelinloopuurtje gaat gewoon digitaal verder
Het Bijbelinloopuurtje wordt sinds een aantal maanden digitaal  voortgezet. Hiermee gaan we de komende tijd gewoon door, ook na de zomervakantie. Alle opgenomen filmpjes kunt u nog gewoon op YouTube vinden. Klik op deze link en bekijk alle presentaties. In dat hoofdstuk kunt u ook de Bijbelteksten downloaden en/of lezen.
In de komende winterperiode wordt er een andere bijbelcursus georganiseerd. De gedachten gaan uit naar de cursus 'Catholicism'. 

● Kerken en kapellen zijn geopend
- de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel
Op zondagmorgen van 08.00-13.00 uur;
Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 08.00-10.00 uur;
Op vrijdag van 08.00-12.00 uur. Er zijn dan vrijwilligers die u te woord staan en zij kunnen u een en ander over de basiliek vertellen. De openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.
- de Sint-Willibrorduskerk in Esch
Elke dag de kapel onder de toren van 09.00-19.00 uur.
- de Sint-Theresiakerk in Lennisheuvel
Elke dag de kapel achter in de kerk van 09.00-18.00 uur.
- de Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
Elke dag de kapel onder de toren van 09.00-16.00 uur.
Alle veldkapellen in onze parochie zijn te allen tijde geopend. 

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29