Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

agenda

Berichten week 30 januari

30-01-2022

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur, via telefoon 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden of tijdens onvoorziene omstandigheden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen.

● Website www.heilighartparochie.nl
Op deze website vindt u de kerkberichten van de parochie en van de vier kerkdorpen en veel belangrijke gegevens, ook over de Corona-maatregelen die we als parochiebestuur hebben getroffen. Deze maatregelen worden periodiek bijgesteld.
Bezoekt u deze website dan komt u op de hoofdpagina. Van daaruit kunt u via de ‘kerken’ bovenaan op deze website doorklikken naar een van de vier kerkdorpenwebsites. Hierop staan alle berichten per kerkdorp. U kunt ons ook op Facebook en Instagram vinden.

● YouTubekanaal Heilig Hartparochie
De Heilig Hartparochie heeft een eigen YouTubekanaal. Ga naar YouTube en zoek 'Heilig Hartparochie'.
Dit kanaal kun je veel gemakkelijker bereiken via deze website. Ga in de linker kolom naar 'YouTubekanaal HHP' en klik op die pagina op de link naar keuze. Deze stuurt je automatisch naar de juiste opname/film. Je kunt ook op deze link klikken.

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Elke week wordt de uitzending van twee hoogmissen en één avondmis verzorgd
Als jaren zenden we elke week de hoogmis van 09.30 uur in de Sint Jans Onthoofdingkerk van Liempde via Omroep Dommelland. Dit tot volle plezier van veel gelovigen en parochianen in onze parochie.
Vanaf begin juni zenden we voortaan ook de hoogmis van 11.00 uur in de Sint-Petrusbasiliek van Boxtel uit. En vanaf zaterdag 4 september ook de avondmis van 19.00 uur in de basiliek. Dit doen we via livestreaming op YouTube. Ga hiervoor naar het YouTubekanaal van de Heilig Hartparochie. Zie ook deze website de linker kolom bovenaan: 'YouTubekanaal HHP'. Er worden dus wekelijks drie H. Missen uitgezonden...

● Liturgische kalender
Zondag 30 januari: Vierde zondag door het jaar; Maandag 31 januari: H. Johannes (Don) Bosco, priester; Woensdag 2 februari: Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis).

● Actie Kerkbalans 2022
Afgelopen weekend is de Actie Kerkbalans 2022 gestart. Deze duurt de komende maand. Vanaf 22 tot en met 30 januari ontvangen alle parochianen een brief in de brievenbus met het verzoek de kerkbijdrage voor het jaar 2022 te betalen. Gelieve hier ruimhartig gehoor aan te geven. 
De brieven worden door meer dan honderd vrijwilligers rondgebracht, waarvoor hartelijk dank!

● Adventsactie

De opbrengst voor de Adventsactie in de Heilig Hartparochie is € 367,70.  Wij danken u hartelijk voor uw gaven.

● Aangepaste coronaregels binnen de kerken vanaf 1 februari 2022
De bisschoppen hebben besloten om de coronaregels in de kerken te versoepelen naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van dinsdag 25 januari 2022. De regels van enkele maanden geleden komen weer terug. Dit naar aanleiding van de laatste, overwegend positieve ontwikkelingen van de corona-epidemie.
De onderstaande regels zijn vanaf 1 februari a.s. van kracht:
  • bij verkoudheid, hoesten, griepverschijnselen, etc.: thuisblijven
  • handen bij binnenkomst in de kerk ontsmetten
  • houd in de kerk anderhalve meter afstand: bij een sticker plaatsnemen
  • hoesten in de binnenkant van de elleboog
  • bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mond- en neusmasker op
  • beperkte toegang voor bezoekers: Boxtel ca 100 | Esch ca 65 | Lennisheuvel ca 45 | Liempde ca 65 
  • aan de deur vindt een gezondheidscheck plaats en er wordt geteld.
We vragen u dringend de bovenstaande regels in acht te nemen. Wij zullen de kerken weer goed ventileren. 

Verder zijn de volgende zaken afgesproken:
  • De avondmissen zijn weer als vanouds: om 19.00 uur in Boxtel en om 18.30 uur in Esch;
  • alle vergaderingen en bijeenkomsten kunnen weer als vanouds op de eigen te bepalen tijdstippen worden georganiseerd;
  • koren en muziekverenigingen mogen weer zingen en/of spelen, al dan niet in kleinere groepen, met minimaal 1,5 meter onderlinge afstand.
● Collecteren en kaarsjes branden met behulp van GIVT
Geven aan een collecte
1. Download de GIVT-app op je mobiele telefoon.
2. Open de GIVT-app en vul je collectebedrag in, dat wat je wilt geven.
3. Kies hoe je wilt geven: kies in de kerk voor ‘Collectemiddel’.
4. Hou je telefoon bij de collectebuidel, -schaal of -mand.
In de kerk of kapel kaarsje branden
1. Scan de QR-code van jouw kerk of een kapel die je bezoekt. Die krijgt het geld (van de kaarsen).
2. Volg verder de aanwijzingen op de telefoon.
3. Dit kun je overal doen, ook thuis op de bank, of via de code op de TV.
4. Het geven is volstrekt anoniem.

● Alphacursus 2022
In maart start er weer op nieuw een Alphacursus. U kunt zich hiervoor opgeven door het secretariaat te bellen of te mailen. De informatieavond is op donderdag 10 maar a.s. en begint om 18.30 uur.

● Kribbeproject
Huize Laetitia is een familiehuis in Liempde, waar sinds 2008 behoeftige mensen opgevangen worden. Hier vinden zij een familie en een rustige plek om hun leven weer op te pakken .Als parochie steunen wij Huize Laetitia met het kribbeproject. Er staat een kribbe in elke kerk van de parochie om lang houdbare levensmiddelen in te zamelen. Ook elke financiële steun is welkom. Wij willen tevens allen bedanken voor uw bijdrage van de afgelopen jaren, en wij vertrouwen nog steeds op uw hulp.

● Blasiuszegen
Op donderdag 3 februari bent u na de viering van 09.00 uur in de Sint-Petrusbasiliek in de gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen die toegediend wordt door Pastoor van Rossem

● Bijbelinloopuurtje gaat gewoon digitaal verder
Het Bijbelinloopuurtje wordt sinds een aantal maanden digitaal  voortgezet. Hiermee gaan we de komende tijd gewoon door, ook na de zomervakantie. Alle opgenomen filmpjes kunt u nog gewoon op YouTube vinden. Klik op deze link en bekijk alle presentaties. In dat hoofdstuk kunt u ook de Bijbelteksten downloaden en/of lezen.
In de komende winterperiode wordt er een andere bijbelcursus georganiseerd. De gedachten gaan uit naar de cursus 'Catholicism'. 

● Kerken en kapellen zijn geopend
- de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel
Op zondagmorgen van 08.00-13.00 uur;
Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 08.00-10.00 uur;
Op vrijdag van 08.00-12.00 uur. Er zijn dan vrijwilligers die u te woord staan en zij kunnen u een en ander over de basiliek vertellen. De openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.
- de Sint-Willibrorduskerk in Esch
Elke dag de kapel onder de toren van 09.00-19.00 uur.
- de Sint-Theresiakerk in Lennisheuvel
Elke dag de kapel achter in de kerk van 09.00-18.00 uur.
- de Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
Elke dag de kapel onder de toren van 09.00-16.00 uur.
Alle veldkapellen in onze parochie zijn te allen tijde geopend. 

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29