Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

agenda

Berichten week 28 mei

28-05-2023

00:00 uur

Kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00-16.30 uur. Op woensdagmiddag is het secretariaat gesloten. Maandag, tweede Pinksterdag, 29 mei is het secretariaat gesloten. Buiten deze openingsuren via telefoon 0411 - 67 22 15. U hoort dan via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen. LET OP: dit noodnummer is 06 - 20 13 45 08. 

● Website www.heilighartparochie.nl
Op deze website vindt u de kerkberichten van de parochie en van de vier kerkdorpen en veel belangrijke gegevens.
Bezoekt u deze website dan komt u op de hoofdpagina. Van daaruit kunt u via de afbeelding van de ‘kerken’ bovenaan op deze website doorklikken naar een van de vier kerkdorpenwebsites. Hierop staan alle berichten per kerkdorp. U kunt ons ook op Facebook en Instagram vinden.

● YouTubekanaal Heilig Hartparochie
De Heilig Hartparochie heeft een eigen YouTubekanaal. Ga naar YouTube en zoek 'Heilig Hartparochie'.
Dit kanaal kun je ook heel gemakkelijker bereiken via deze website. Ga in de linker kolom naar 'YouTubekanaal HHP' en klik op die pagina op de link naar keuze. Deze stuurt je automatisch naar de juiste opname/film. Je kunt ook op deze link klikken.

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Vertrouwenspersoon Heilig Hartparochie
Geestelijk verzorger Mathieu Hendriks is de vertrouwenspersoon van de Heilig Hartparochie. Hij is telefonisch bereikbaar op nummer 06 - 25 17 60 51. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van gegevens die hem uit hoofde van zijn functie zijn toevertrouwd.

● Elke week wordt de uitzending van twee hoogmissen en één avondmis verzorgd
Als jaren zenden we elke week de hoogmis van 09.30 uur in de Sint Jans Onthoofdingkerk van Liempde via Omroep Dommelland. Dit tot volle plezier van veel gelovigen en parochianen in onze parochie.
Vanaf juni 2021 zenden we ook de hoogmis van 10.30 uur in de Sint-Petrusbasiliek van Boxtel uit. En vanaf september 2021 ook de avondmis van zaterdag van 18.30 uur. Dit doen we via livestreaming op YouTube. Ga hiervoor naar het YouTubekanaal van de Heilig Hartparochie. Zie ook deze website de linker kolom bovenaan: 'YouTubekanaal HHP'. Er worden dus wekelijks drie H. Missen uitgezonden...

● Liturgische kalender

Zondag 28 mei: Pinksterzondag; Maandag 29 mei: Heilige Maria, moeder van de Kerk, Tweede Pinksterdag; Woensdag 31 mei: Maria Visitatie; Donderdag 1 juni: Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester. 

● Vrijwilligers voor filmen en camerawerk

In de afgelopen (bijna) twee jaren hebben we al flink kunnen genieten van de weekendvieringen die werden gestreamd en die via ons eigen YouTube-kanaal werden uitgezonden. Dit in beeld brengen van de vieringen gebeurt door cameramensen. Omdat er wegens belangrijke redenen enkele zijn afgevallen, zoeken we nieuwe mensen als extra ondersteuning. Deze nieuwe cameramensen krijgen een interne opleiding. Enkele personen/vrijwilligers hebben zich al gemeld. Belangstellenden zijn welkom maar ze moeten wel enige affiniteit hebben met het filmen en met camerawerk. Mocht het iets voor je zijn, meld dit dan op het secretariaat. Ook voor jongeren een heel mooie uitdaging.

● Tiende Familiedag en toediening Vormsel

Aanstaande zaterdag 24 juni 2023 is de tiende Familiedag van de Heilig Hartparochie. Deze vindt plaats in het Pastoraal Centrum en begint om 15.45 uur.  Er wordt samen gegeten, gespeeld, gesproken en geluisterd. Daarna (aansluitend) is er een viering, een gezinsmis, in de Sint-Petrusbasiliek. In die viering worden de vormelingen van dit jaar door de bisschop gevormd.

● Pinksteractie
Van 20 tot en met 28 mei is de pinksteractie, de week van de Nederlandse Missionaris. Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Zo werkt missionaris Sander Kesseler als priester in Uganda, waar hij vluchtelingen begeleidt. Missionair werker Jacinta van Luijk zet zich in voor alcohol- en drugsverslaafden en voor mensen met hiv/aids. Zij werkt inmiddels veertig jaar in Kenia waarvan ondertussen al vele jaren bij Kitale Community Advancement Programme (KAP). Zij zijn het gezicht van onze Pinksteractie van 2023. Wilt u ook de missionarissen steunen? Dit kan op rekeningnummer: IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris Den Haag. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd. 

● Collecteren en kaarsjes branden met behulp van GIVT
Geven aan een collecte
1. Download de GIVT-app op je mobiele telefoon.
2. Open de GIVT-app en vul je collectebedrag in, dat wat je wilt geven.
3. Kies hoe je wilt geven: kies in de kerk voor ‘Collectemiddel’.
4. Hou je telefoon bij de collectebuidel, -schaal of -mand.

● In de kerk of kapel een kaarsje branden
1. Scan de QR-code van jouw kerk of een kapel die je bezoekt. Die krijgt het geld (van de kaarsen).
2. Volg verder de aanwijzingen op de telefoon.
3. Dit kun je overal doen, ook thuis op de bank, of via de code op de TV.
4. Het geven is volstrekt anoniem.

● Bijbelinloopuurtje gaat gewoon digitaal verder
Het Bijbelinloopuurtje wordt sinds een aantal maanden digitaal  voortgezet. Hiermee gaan we de komende tijd gewoon door, ook na de zomervakantie. Alle opgenomen filmpjes kunt u nog gewoon op YouTube vinden. Klik op deze link en bekijk alle presentaties. In dat hoofdstuk kunt u ook de Bijbelteksten downloaden en/of lezen. 

● Openluchtmis met Tweede Pinksterdag
Bij goed weer is er in de kapel van Luissel aan de Kapelweg van Boxtel op Tweede Pinksterdag 29 mei een openluchtmis. Deze begint om 10.30 uur. De celebrant is pastoor Geertjan van Rossem.

● Kerken en kapellen zijn geopend
- de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel
Op zondagmorgen van 08.00-13.00 uur;
Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 08.00-10.00 uur; op vrijdag van 08.00-12.00 uur. Er zijn dan vrijwilligers die u te woord staan en zij kunnen u een en ander over de basiliek vertellen. De openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.
- de Sint-Willibrorduskerk in Esch
Elke dag de kapel onder de toren van 09.00-19.00 uur.
- de Sint-Theresiakerk in Lennisheuvel
Elke dag de kapel achter in de kerk van 09.00-18.00 uur.
- de Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
Elke dag de kapel onder de toren van 09.00-17.00 uur.
Alle veldkapellen in onze parochie zijn te allen tijde geopend. 

● Aangepaste corona-adviezen
Deze adviezen gelden voor mogelijke coronaverschijnselen maar ook die van griep, verkoudheid en andere besmettelijke ziekten.
  • Blijf thuis als je ziek bent.
  • Vraag na of je met milde klachten kunt komen.
  • Vermijd bij klachten fysiek contact met met met een broze gezondheid
  • Hoest en nies in de elleboog.
  • Was je handen goed.
  • Zorg voor goede ventilatie.
● Misintenties verkort in het Brabants Centrum
Vanaf 27 april zijn de misintenties en de kerkberichten verkort in het Brabants Centrum opgenomen. De volledige berichten van de Heilig Hartparochie kunt u hier vinden en de berichten van en misintenties van uw eigen kerk op de deelwebsite van uw eigen kerkdorp.

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost 12 euro. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29