Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 21 april

21-04-2019

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen.

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
Zondag 21 april Hoogfeest van Pasen

● Inloopavond Bijbellezingen
Met ingang van maandag 11 maart a.s. is er elke maandag een inloopuurtje op het Pastoraal Centrum tussen 19.30 en 20.30 uur. Tijdens deze inloopavonden worden de Bijbellezingen voor de komende zondag besproken en toegelicht. U bent allen van harte welkom.

● Bisschoppelijke vastenactie
Dit weekend wordt aandacht besteed aan het vastenproject. Het thema van de Vastenactie 2019 is “Water verandert alles”.
Stichting El Arbol is sinds 1997 actief in Nicaragua. De missie van deze stichting is “het verbeteren van de leef- en woonomgeving van mensen en dieren door de economische en maatschappelijke positie van kansarme vrouwen en kinderen en Nicaragua te versterken”. Er is gekozen om het vormgeven van een “Botanische schooltuin” te ondersteunen.
Elders op deze pagina treft u de komende weken tot Pasen informatie aan over het Vastenactieproject.

Eierzegening
Paaszaterdag vindt de traditionele eierzegening plaats in de pastorietuin door Pastor Richard Niessen. Aanvang 12.00 uur. 

● Lourdesbedevaarten
De Lourdesgroep Bisdom ‘s Hertogenbosch gaat 29 mei met de bus naar Lourdes. Hier zijn nog enkele plaatsen vrij. Het vliegtuig van 31 mei is volgeboekt maar de mensen kunnen zich nog inschrijven voor de vliegreis van 6 tot en met 11 september. U kunt zich aanmelden bij het Bisdom ‘s-Hertogenbosch bij mevrouw Hoekman of mevrouw Caiffa. Zie ook de informatie in de Nieuwsrubriek elders op deze website.

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29