Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 11 augustus

11-08-2019

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen. 

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
Zaterdag 10 augustus H. Laurentius, diaken en martelaar. Woensdag 14 augustus H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar. Donderdag 15 augustus Maria Tenhemelopneming,

● Inloopavond Bijbellezingen
Elke maandagavond is er een inloopuurtje in het Pastoraal Centrum tussen 19.30 en 20.30 uur. Tijdens deze inloopavonden worden de Bijbellezingen voor de komende zondag besproken en toegelicht. U bent allen van harte welkom.
In de maand augustus zijn er wegens de zomervakantie geen Bijbellezingen gepland op de maandagen. Vanaf maandag 2 september bent u weer van  harte welkom.

● Sint-Petrusbasiliek op vrijdagmorgen geopend
Ook in de maanden juli en augustus is de Sint-Petrusbasiliek iedere vrijdagmorgen geopend van 08.00-12.00 uur. Er zijn vrijwilligers die u te woord staan en zij kunnen u een en ander vertellen over de basiliek. Zij bieden u een kopje koffie of thee aan. De openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is.

● Zondagmorgenviering in Boxtel
Tijdens de vakantieperiode in de maanden juli en augustus komt de viering van 09.00 uur op de zondagmorgen te vervallen.

● Expositie de Witte Karavaan
150 jaar Witte Zusters en Witte Paters in Afrika. Van 15 juni tot en met 18 augustus 2019 organiseert MUBO een expositie over de geschiedenis van 150 jaar Witte Zusters en Witte Paters in Afrika. De expositie is tot stand gekomen in samenwerking met beide religieuze missiecongregaties. De expositie vertelt de geschiedenis en het veelkleurige leven van de Witte Zusters en Witte Paters is Afrika en Nederland aan de hand van voorwerpen, beeldmateriaal en archiefmateriaal.

● Orgelconcert
Zaterdag 10 augustus om 14.00 uur, is er een orgelconcert in de Sint-Petrusbasiliek met medewerking van Alexander de Bie. Toegang is gratis. Vrijwillige bijdrage na afloop.

● Maria Tenhemelopneming – 15 augustus 2019
Donderdag 15 augustus vieren we Maria Tenhemelopneming. Het motto luidt: Poort van Gods Genade. Er zijn geen gegevens in de Bijbel over het sterven van Maria. Volgens de traditie zou Maria niet gestorven zijn maar “ontslapen” zijn te midden van de apostelen en voortleven in Gods liefde. 
Al in de zesde eeuw werd in Palestina een Mariafeest gevierd op 15 augustus dat uitgroeide tot het feest van het ontslapen van Maria. In 1950 werd de tenhemelopneming van Maria door Pius XII tot dogma verklaard. Na twee gruwelijke wereldoorlogen met miljoenen slachtoffers wilde hij hiermee de verloren gegane eerbied voor het menselijk lichaam weer doen groeien.

● Feest Maria Tenhemelopneming
Als voorbereiding op het feest van Maria Tenhemelopneming op 15 augustus wordt er van woensdag 7 tot en met donderdag 15 augustus elke middag om 12.30 uur een rozenhoedje gebeden in de Mariakapel aan de Heikant in Esch. Op 15 augustus drinken we na afloop koffie of thee. U bent van harte welkom!
Op zaterdag 17 augustus 19.00 uur is er een Eucharistieviering bij de Mariakapel aan de Heikant in Esch.

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29