Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

kerkbericht

Berichten week 31 mei

31-05-2020

00:00 uur

Korte kerkberichten voor de hele parochiegemeenschap

H. Missen, aanvangstijden, voorgangers, koren, misintenties en berichten voor Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde vindt u op de vier deelwebsites van de afzonderlijke kerkdorpen. Klik op een van de 'kerken' hierboven.

● Parochiesecretariaat, openingstijden
Het parochiesecretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur via 0411 - 67 22 15. Buiten deze tijden hoort u via het antwoordapparaat welk nummer u voor dringende zaken kunt bellen.
Op Tweede Pinksterdag is het secretariaat gesloten.

● Website www.heilighartparochie.nl
Op deze website vindt u de kerkberichten van de parochie en van de vier kerkdorpen en veel belangrijke gegevens, ook over de Corona-maatregelen die we als parochiebestuur hebben getroffen. Deze maatregelen worden periodiek bijgesteld.
Bezoekt u deze website dan komt u op de hoofdpagina. Van daaruit kunt u via de ‘kerken’ bovenaan op deze website doorklikken naar een van de vier kerkdorpenwebsites. Hierop staan alle berichten per kerkdorp. U kunt ons ook vinden op Facebook en op Instagram.

● Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)
Voor de privacyverklaring van de AVG verwijzen wij naar het algemene gedeelte van onze parochiewebsite.

● Liturgische kalender
Zondag 31 mei Pinksteren. Maandag 1 juni Heilige Maria, Moeder van de Kerk.

● Wat kan er wel en wat niet in onze parochie tijdens de coronacrisis, deze versie klopt op hoofdlijnen, een nieuwe volgt. Zie het bericht bij het 'nieuws'.

Met ingang van dinsdag 2 juni a.s. starten de doordeweekse missen in de Sint-Petrusbasiliek weer. Deze beginnen om 09.00 uur. Er zijn strikte coronaregels zijn van toepassing, zie het algemene nieuwsbericht op de hoofdwebsite.

In verband met de coronacrisis worden alle missen en vieringen in alle vier de geloofsgemeenschappen (kerkdorpen) en verzorgingstehuizen tot en met Pinksteren (31 mei) afgelast. Alleen de doordeweekse missen in de Sint-Petrusbasiliek (aanvang 09.00 uur) en de zondagsviering in Liempde gaat door; deze begint om 09.30 uur. De zondagsviering in Liempde is een besloten viering van priesters en wordt via Omroep Dommelland uitgezonden.
De tekstboekjes van deze vieringen liggen in de kerken of kunt via deze website (via 'Agenda') downloaden. 
Tevens hebben we tot nader order op advies van de bisschoppen maatregelen genomen. Deze zijn in het kort:
 • Op zondagen is er om 09.30 uur een besloten viering in de Sint Jans Onthoofdingkerk in Liempde. Deze missen zijn NIET voor het publiek toegankelijk. 
 • Dagelijkse is er een online dagopening- en sluiting. Deze is via een live streamingsdienst te volgen. Klik hiervoor op deze link.
 • Kerkelijke uitvaartdiensten en huwelijken kunnen in overleg met de pastoor worden gepland. Deze worden zo sober en klein mogelijk gehouden: maximaal 30 personen. Ook hier gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.
 • De Heilige Communie wordt vanaf 14 juni weer uitgereikt.
 • Het H. Doopsel wellicht vanaf 1 juli; moet nog worden geregeld.
 • In Boxtel is de basiliek geopend voor bezinning en gebed: op zondag van 11.00-12.30 uur en op dinsdag in de meimaand van 11.00-12.30 uur.
 • Op vrijdagochtend is de basiliek ook geopend voor bezinning, gebed en het ontsteken van een kaarsje; er is dan voorlopig geen kopje koffie. Houd afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter). Tijden: 09.00-12.00 uur.
 • In Esch, Lennisheuvel en Liempde is de kapel 'onder de toren' dagelijks geopend en in Lennisheuvel de kapel achter in de kerk.
 • Op zondagochtenden is ook de Sint-Willibrorduskerk in Esch geopend van 10.00-11.00 uur.
 • Alle misintenties van de vier kerkdorpen worden in de televisiemis in Liempde afgelezen en in een later tijdstip met betrokkenen opnieuw ingepland. Nieuwe misintenties kunnen voor 31 mei en later worden opgegeven.
 • Alle bijeenkomsten in het Pastoraal Centrum zijn en/of worden geschrapt. Op start na 1 september.
 • Ook de concerten in de Sint-Petrusbasiliek en mogelijk in andere kerken gaan tot en met 30 juni niet door.
 • De bezetting van het secretariaat is vanaf 1 juni in principe weer als vanouds. 
 • Graag alle vragen en zaken over de parochie telefonisch afwerken: als het even kan NIET op bezoek komen.
● Meimaand - Mariamaand
In deze meimaand - Mariamaand is er op dinsdag van 11.00 tot 12.30 uur gelegenheid om het rozenhoedje te bidden in de Sint-Petrusbasiliek. Pastoor Geertjan van Rossem is dan in de kerk Aanwezig voor een eventuele persoonlijke zegen of biecht.

● Bijbelinloopuurtje gaat digitaal

Het Bijbelinloopuurtje wordt sinds een aantal weken digitaal voortgezet. Pastoor Geertjan van Rossem maakt zijn (korte) presentatie digitaal en zet deze op YouTube. De link hier naartoe zal telkens bij het parochienieuws worden vermeld. Klik op deze link en kijk naar alle presentaties tot nu toe. Een gesprek daarover met hem op dat moment is dan natuurlijk niet mogelijk, wel in een persoonlijke ontmoeting.

● Sint-Petrusbasiliek op vrijdagmorgen geopend
De Sint-Petrusbasiliek iedere vrijdagmorgen geopend van 09.00-12.00 uur. Er zijn vrijwilligers die u te woord staan en zij kunnen u een en ander vertellen over de basiliek. Zij bieden u een kopje koffie of thee aan. De openstelling gaat niet door in het geval er een uitvaart is. Deze gaat voorlopig wel door maar zonder een kopje koffie.

● Misintentie aanvragen
Een misintentie kost € 12.--. Deze kunt u door middel van een enveloppe die achter in elke kerk liggen aanvragen. Graag volledig invullen, geld bijvoegen en in verband met publicatie 2 weken van tevoren inleveren. Deze kan in de brievenbus van de pastorie van uw dorp. U kunt een misintentie ook via deze website aanvragen. 

● Parochiebijdrage
Deze bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van uw eigen kerkdorp. Het geld komt aan uw eigen geloofsgemeenschap ten goede, het wordt daar besteed of gespaard. De gegevens van de bankrekeningen zijn:
Boxtel                   RABO:  NL38 RABO 01.08.86.03.37
Esch                      RABO:  NL57 RABO 01.55.40.07.89
Lennisheuvel       RABO:  NL94 RABO 01.08.80.34.57
Liempde               RABO:  NL14 RABO 01.28.79.23.29