Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Zilver voor Richard Niessen

20-09-2015

Zilveren eremedaille voor emeritus pastoor Richard Niessen 

Op zondag 20 september jl. nam emeritus pastoor Richard Niessen afscheid van zijn parochiegemeenschap. De oud-pastoor ging voor in een schitterend verzorgde hoogmis in ‘zijn’ Sint Petrusbasiliek. Het Sint Petruskoor verzorgde de gezangen en het Gilde Sint-Barbara-Sint-Joris gaf allerwegen acte de présence. Een van de hoogtepunten vond plaats op het einde van de viering: burgemeester Mark Buijs reikte de zilveren eremedaille van de Gemeente Boxtel uit aan de scheidende pastor.   

De basiliek was goed gevuld toen het gilde de afscheidnemende emeritus pastoor, nu pastor genoemd, een waardig onthaal bood en hem met gezang van het Petruskoor naar zijn plaats op het altaar begeleidde. Na een kort welkomstwoord door pastoor Jacques Grubben ging Richard Niessen zelf voor in deze eucharistieviering. Een plechtige viering met ‘vier heren’.  

Na het evangelie kwam er wel een zeer bijzondere preek: een toespraak van pater Hans de Visser. Een goede bekender van pastor Richard Niessen: ‘hij heeft nog bij mij stage gelopen en we hebben samen in de Parochie Binnenstad in Tilburg’ gewerkt’, aldus pater Hans de Visser, ‘en nu werken we al meer dan tien jaar samen in deze mooie parochie’. 
Hans de Visser schetste de vele verdiensten van Richard Niessen en gaf een keurig beeld van zijn inzet, eigenschappen en kwaliteiten. De toespraak is integraal op deze website te lezen,klik beneden op de link of ga naar het hoofdstuk ‘Parochie’ naar de paragraaf ‘Algemeen’ en klik onderaan bij de paragraaf op de rode link.
    
Als afscheidscadeau ontvang Richard Niessen een prachtig schilderij. Daarop is hij impressionistisch geschilderd met zijn basiliek, omringd door zijn Patroon en Beschermengel. Hij was er erg mee verguld. 

Na een dankwoord van Richard Niessen aan het einde van de viering gaf Jacques Grubben het woord aan burgemeester Mark Buijs. De burgemeester van Boxtel onderstreepte de toespraak Hans de Visser eerder in de viering en benadrukte vooral de menselijke kant van de pastor: ‘Al dat organiseren hoorde er volgens u bij, maar u was vooral bang dat er te weinig tijd over zou blijven voor het contact met de parochianen’. 
En dat was volgens de burgemeester niet zo: ’31 Jaar was u beeldbepalend voor de parochie in Boxtel en heeft u op diezelfde parochie een stevig stempel gedrukt. En ja hoor, zonder de aandacht voor de parochianen tekort te doen. Daarom heeft het College van B&W besloten u de zilveren eremedaille van de Gemeente Boxtel uit te reiken’. 
Zichtbaar verbaasd en overdonderd maar vooral ook onder een daverend applaus werd deze door de heer Buijs overhandigd met daarbij de begeleidende ornamenten.

Na afloop werd iedereen in de gelegenheid gesteld Richard Niessen de hand te drukken en van een kop koffie of thee te genieten. Een geldelijke bijdrage kon op verzoek van de pastor in de grote bus ten behoeve van de vluchtelingen worden gestopt. Deze receptie was geanimeerd en veel contacten werden verstevigd.

(Zie ook de toespraak van pater Hans de Visser; klik hier beneden op de rode link)

Meer informatie:


Burgemeester Mark Buijs speldt de versierselen op van de zilveren erepenning van de Gemeente Boxtel