Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Goed doen omdat het goed is

26-09-2015

De Heer geeft ons vandaag een les. Hij houdt ons voor dat hoe veel goeds we ook doen in zijn Naam, wij niet het alleenrecht hebben op goede daden. Hij vraagt ons open te staan voor het goede in de ander, ook al behoort die tot een andere kudde als de onze. 

Ja, Hij benadrukt dat wij beter naar ons eigen leven kunnen kijken, en zien of we zelf wel zo heilig zijn als we denken te zijn.