Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Adverteren op deze website

28-09-2015

Adverteren op de website www.heilighartparochie.nl

De (nieuwe) Heilig Hartparochie bestaat uit vier kerkdorpen te weten: Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde. Sinds 31 mei 2015 beschikt de Heilig Hartparochie over één nieuwe website: www.heilighartparochie.nl, deze website. 
De website bestaat uit een hoofdwebsite van de parochie zelf en uit vier deelwebsites, die van de vier kerkdorpen, elk met een eigen nieuwspagina. Feitelijk dus een vijf-in-een-constructie. De website wordt tot op heden dagelijks door 40 tot wel 80 unieke bezoekers bezocht.

Via deze website(s) worden alle parochianen én inwoners van Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde allerwegen op de hoogte gesteld én gehouden van het wel en wee van de Heilig Hartparochie en wat er allemaal mee samenhangt. Vanzelfsprekend kan heel Nederland en kunnen alle mensen daarbuiten de website bezoeken. 

● Informatief en transparant
Het bestuur heeft zich ten doel gesteld dat naast het feit dat de website informatief moet zijn, deze ook tot interactie moet uitnodigen. Doorsturen van gegevens, inbouwen van linken naar andere sites, doorlinken naar de eigen Facebookpagina, opnemen van formulieren en filmpjes, vullen van databanken en archieven, koppelen van fotoalbums, aanhechten van documenten en downloads en de mogelijkheid tot deelname aan sociale media. Dit is een greep uit de mogelijkheden. Daarnaast wil het bestuur transparant zijn: openheid betonen. Zowel in cijfers als in daden….
Wekelijks worden per kerkdorp de misintenties in een vaste rubriek weergegeven. Dagelijks en/of wekelijks wordt ook het nieuws gebracht en worden de doop-, huwelijks- en overlijdensberichten steeds per kerkdorp vermeld. Een agenda hoort er natuurlijk ook bij, deze is aan de parochiewebsite zelf gekoppeld.

● Mogelijkheid tot adverteren
Op de websites hebben we de mogelijkheid ingebouwd om advertenties te kunnen plaatsen. Deze komen rechtsboven in de hoek waar nu al een aantal advertenties staat. De afmeting is circa 80 x 50 mm. liggend, maar deze verschilt per beeldscherm. De grootte is namelijk afhankelijk van het door de gebruiker/ bezoeker gekozen beeldscherm. 
We bieden alle ondernemers en andere belangstellenden uit de vier kerkdorpen én daarbuiten de mogelijkheid aan om op één of alle websites te adverteren. Hierdoor worden adverteerders enerzijds in de gelegenheid gesteld om hun naamsbekendheid te vergroten en anderzijds kan de parochie extra inkomsten genereren voor het onderhoud van de website en de Jaargids van de parochie. 

● Algemene zaken, voorwaarden en tarieven
De belangrijke zaken met betrekking tot het adverteren zijn de volgende:
 • Adverteren kan op de parochiewebsite (de hoofdwebsite), op één van de deelwebsites van de kerkdorpen, of op alle websites tegelijk.
 • Er kunnen liggende (landscape en voorkeur) en staande (portraite) advertenties worden geplaatst. De afmetingen zijn circa 80 x 50 mm. De weergave is afhankelijk van het door de bezoeker gebruikte beeldscherm.
 • De advertenties verschijnen ad-rendum (willekeurig) op het scherm; telkens als de bezoeker van pagina wisselt, verandert de advertentie. Daarop hebben de webmasters géén invloed.
 • De advertentie is aanklikbaar. Dit wil zeggen dat wanneer de bezoeker op de advertentie klikt, hij meteen wordt doorgestuurd naar de website van de adverteerder.
 • In geval van grote belangstelling voor een bepaalde website kan er met een maximum aantal voor die website worden gewerkt.
 • Er wordt met jaar- en halfjaarcontracten gewerkt.
 • De advertentieprijzen zijn als volgt:
 • Nr.

  De mogelijkheden tot  advertenteren

  Per jaar

  Per halfjaar

  1

  Alleen op de parochiewebsite (de hoofwebsite)

  €   75,--

  €   50,--

  2

  Op één van de kerkdorpensites (deelwebsite)

  €   50,--

  €   30,--

  3

  Op alle websites: de parochiewebsite en de vier kerkdorpenwebsites

  €  150,--

  €   100,--

 • De adverteerder krijgen een jaar- of halfjaarcontract ter ondertekening aangeboden (zie bijlage).
Heeft u interesse om te adverteren neem dan contact op met een van de bestuursleden van de parochie of het secretariaat. Bel naar 0411 - 67 22 15 of stuur een e-mail naar info@heilighartparochie.nl.