Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Wees één!

03-10-2015

De mens is niet zomaar een deel van de natuur, maar een schepsel van God. Wie je bent als mens, kun je pas echt begrijpen als je beseft dat je een wezen bent waar God een bedoeling mee heeft. Wij zijn geschapen om God en elkaar lief te hebben. 


In de lezingen van vandaag zullen we horen dat man en vrouw door de Schepper aan elkaar gegeven zijn om elkaar te helpen en blij te maken. 
Sommigen onder ons kunnen moeite voelen bij deze woorden uit de Bijbel, omdat hun leven pijnlijk anders verlopen is dan ze gehoopt en gewild hadden. Hoe dan ook, wij allen zijn er door onze Schepper toe geroepen lief te hebben.