Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Omgaan met verlies

08-10-2015

Klim-Op: omgaan met verlies, hoe doe je dat?

Rouwbegeleidingsgroep Klim-Op verzorgt dit najaar weer 8 bijeenkomsten en een evaluatiebijeenkomst voor nabestaanden omtrent het thema: omgaan met verlies.

Rouw is de verwerking van een verlies. Of liever gezegd: door te rouwen geef je het verlies een plaats in je leven. Niet om het verlies weg te stoppen, maar om weer op te kunnen klimmen uit een zware periode en weer zin te geven aan je leven.

Afgelopen jaar hebben ContourdeTwern en de Heilig Hartparochie een samenwerkingsovereenkomst getekend waardoor nu de twee afzonderlijke werkgroepen voor rouwbegeleiding zijn samengevoegd.

De 8 te houden bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagmiddagen van 13.30 uur tot 16.00 uur. De eerste bijeenkomst is op dinsdagmiddag 20 oktober.
De andere data zijn ongeveer om de twee weken.

              St. Ursula 12
              5281 HV Boxtel

Voor meer informatie en aanmelding: Marieke Dijkshoorn: tel. 0411 – 65 58 99, of stuur een mail naar: mariekedijkshoorn@contourdetwern.nl

Zie ook de bijgevoegde informatiefolder, klik op de rode link hieronder.

Meer informatie: