Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Spiritueel opgepept....

22-10-2015

Uitdagende avond in De Walnoot!

Pater Marc Loriaux, benedictijn sprak gisteravond in de Walnoot, in het kader van onze nieuwe parochie, over het thema ‘Hoe om te gaan met het verschil’. Ruim 50 parochianen kwamen op deze avond af. 

Allereerst feliciteerde hij ons met het ‘huwelijk’ zoals hij de fusie per 1 januari van dit jaar betitelde. Na een zorgvuldige verkeringsperiode van drie jaar werd een grote stap gezet waar we dankbaar voor zijn. 

Echter, zo zei hij, elke ontmoeting ook in het kader van de fusie, begint met iets van een conflictsituatie want er is een spanningsveld, bedreiging vanwege het unieke anders zijn van de ander. Door dit anders zijn te aanvaarden, de uitdaging aan te gaan ontstaat er geen polarisatie omdat we niet blijven steken in het gegeven van het anders zijn. Er is lef voor nodig om niet allereerst voor je eigen hachje te kiezen maar daarentegen juist naar de diepte te gaan en de horizon te verbreden. Deze diepte wordt gekenmerkt door twee dimensies. Allereerst door de persoonlijke band met Christus vanuit het besef van zijn barmhartigheid. En anderzijds door open te staan voor het kerk zijn  als 'communio’ ofwel als liefdes-gemeenschap die alleen mogelijk is door waarachtig te communiceren. Aan het laatste ligt een luisterende en niet oordelende houding ten grondslag. 

Wijze woorden om eens goed te laten bezinken om van daaruit te zien naar de kansen die de fusie biedt en door de verschillen met elkaar te delen.
 
Twee kernvragen werden er voor het onderlinge gesprek na de pauze maar ook voor de dagelijkse praktijk gesteld:
1. Wat staat op nummer 1 om te vragen aan de parochie (bestuur) en of de pastoor?
2. Wat heb ik als belangrijkste geven aan de parochie?
 
Al met al een boeiende en prikkelende lezing die een mooie aanzet vormt op samen met geduld en luisterend naar elkaar gestalte te geven aan onze parochiegemeenschap!


Ruim 50 mensen lieten zich op deze avond inspireren...