Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Bij al de heiligen thuis

01-11-2015

Vandaag gedenkt de kerk alle heiligen samen op één feestdag, want naast de officieel heilig verklaarde medegelovigen zijn er velen die niemand tellen kan, op wie het woord van de Heer van  toepassing is: “Zalig de barmhartigen, want zij zullen het rijk der hemelen beërven”.

Zij mogen hier over het hoofd gezien zijn en vergeten, maar God vergeet hen niet. Hun naam staat geschreven in zijn hand. God haalt zijn oogst aan mensen die het waagden met zijn beloften, binnen voor het grote feest van het bruiloftsmaal van het Lam.