Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Geef het aan God

08-11-2015

Iedere keer als wij de eucharistie vieren vindt op het altaar hetzelfde grote mysterie plaats: in brood en wijn geeft Christus zichzelf als offer aan de Vader, om ons met God te verzoenen.

Niet dat Christus steeds opnieuw geofferd wordt. Dat is eens voor altijd gebeurd aan het kruis. Maar in het vieren van de eucharistie wordt die gave van Christus tastbaar voor ons. En niet zonder reden, God wil graag dat ook wij ons aan Hem geven.