Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Herinnering Kerkbalans

02-11-2015

Van de bijdragen betalen we de verwarming en de verlichting

In de tweede helft van oktober hebben alle parochianen een herinneringsbrief ontvangen over de Actie Kerkbalans. Daarin werd hen gevraagd een geldbedrag, een jaarlijkse bijdrage, aan de parochie af te dragen. Dit voor zover dit nog niet in het voorjaar is gebeurd. Ook werd de mogelijkheid geboden om een extra bijdrage te storten.

Zoals elk jaar ontvangen we na het versturen van deze herinneringsbrief reacties. Dit zijn adreswijzigingen, opmerkingen en vragen. Aan al deze reactie wordt aandacht gegeven. Hieronder enkele acties die we ondernemen én antwoorden op vragen.

1. De adressering is niet juist.
 Deze wordt meteen in ons kerkledenbestand aangepast.

2. Wie krijgt de brief?
Aan één persoon van het gezin/adres is de brief gericht. Deze geldt dan voor alle parochianen op dat adres.

3. Waar wordt het geld van de actie voor gebruikt?
Voor de exploitatie van de parochiekerk: de verwarming en verlichting van de kerk, de onderhoudskosten, kosten van verzekering en abonnementen en de kosten van de erediensten.

4. Blijft het geld ook binnen het eigen kerkdorp?
Ja. Elk kerkdorp heeft zijn eigen bankrekening bij de Rabobank. Op die rekening komen per kerkdorp de inkomsten te staan. Deze worden dus per dorp apart geboekt en voor die kerk en diensten gebruikt.

5. Dat stond in de brief niet duidelijk vermeld.
Dat klopt. Dat doen we de volgende keer beter.

6. Moet ik alweer betalen, ik heb in februari al betaald?
Dat mag wel maar hoeft niet! De brief is als herinnering bedoeld voor mensen die de oproep in januari/februari is ontgaan.

7. De vorige keer zat er nog een acceptgirokaart bij.
Dat is juist, dat doen we altijd in januari/februari. Dat gebeurt in 2016 ook weer, als het nog kan.

8. Mag ik ook een vaste periodieke overboeking doen?
Natuurlijk kan dat, daar zij we heel blij mee.

9. Kan ik de bijdrage ook van de belasting aftrekken?
Ja dat kan en wel voor de volle 100 procent. De parochie is als ANBI-organisatie aangemerkt. De gegevens hiervan staan op deze website onder het hoofdstuk ‘Financiën’. U moet dan wel aan enkele afspraken voldoen. Bel daarover met ons parochiesecretariaat.

10. Ik heb al een machtiging, moet deze worden aangepast?
Nee dat hoeft niet, maar mag natuurlijk wel als u daarvoor kiest. Wij stellen het op prijs als u uw bijdrage naar omhoog bijstelt.

11. Wie betaalt de priesters van de parochie?
Dat doen de parochianen via de kerkbijdragen, collecties, schenkingen, rechten en overige inkomsten.

12. Wat verdienen de priesters?
Eigenlijk verdienen ze heel veel, maar ze krijgen weinig: een basaal inkomen om van te kunnen leven. Dit inkomen (salaris) worden door de bisschop vastgesteld.

13. Worden de bestuursleden en de vrijwilligers betaald?
Nee, ze moeten meestal geld bijleggen.

14. De jaarcijfers van 2014 waren niet sluitend. Die van 2015 wel?
Nee, die van 2014 zijn niet sluitend, zie hoofdstuk ‘Financiën’ en die van 2015 bijna zeker ook niet. Het bestuur streeft naar een sluitende begroting voor 2016: dit is een uitdaging.

15. Waar kan ik terecht met meer en andere vragen?
Bij het secretariaat. Bel: 0411 – 67 22 15 en u krijgt antwoord; direct of enkele dagen later. U kunt ook een e-mail sturen. Het is de bedoeling dat er ook een zogenaamde ‘Vraagbaak’ op deze website komt. Hieraan wordt gewerkt.

Met de antwoorden op de door u gestelde vragen van dit jaar en de afgelopen jaren hebben we u meer duidelijkheid willen geven over hoe we met uw bijdragen omgaan. We vertrouwen erop dat we hierin zijn gelaagd. Hebt u andere vragen of is er iets niet duidelijk, bel met ons 0411 – 67 22 15 of stuur een e-mailbericht: info@heilighartparochie.nl.