Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Adventsactie 2015

25-11-2015

Help de moeder zorgen voor het kind…

In de periode van de Advent, van 28 november tot 20 december, vindt de jaarlijkse adventsactie plaats. Deze wordt georganiseerd door de Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede van onze parochie. De werkgroep heeft voor het project in Cambodja gekozen: Help de moeder zorgen voor het kind.

De regering van Cambodja heeft de bewoners van de wijk An Dong Village in de hoofdstad Phnom Penh zo ver uit het centrum verdreven dat reiskosten het werken voor onder andere deze moeders onbetaalbaar maken. Veel gezinnen zijn in diepe armoede gestort. 
Kinderen die de dupe werden van deze armoede, zieke ouders en huiselijk geweld, worden in dit project opgevangen. Naast opvang biedt de stichting onderwijs in de sloppenwijk.

Om ook zorgende moeders te ondersteunen start een programma waarin deze vrouwen leren lezen en informatie krijgen over opvoeding en huiselijk geweld. Ook leren ze handvaardigheden waarmee ze hopelijk een inkomen voor hun gezin kunnen verwerven.

Via de Adventsactie willen we 20.000 euro bijdragen voor moeders en kinderen in An Dong Village. Uw gift is van harte welkom!


De vrouwen leren lezen en informatie geven over opvoeding en huiselijk geweld