Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: december

05-12-2015

Op donderdag 3 december jl. vond de elfde vergadering van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

Gesprek met de rondleiders (gidsen) van de Sint-Petrusbasiliek
Voorafgaande aan de bestuursvergadering was er een gesprek met de heer Steven van Groeningen, een van de rondleiders (gidsen) van de Sint-Petrusbasiliek. Het bestuur werd bijgepraat over de gang van zaken en de gelden en het archief werden overgedragen. Voortaan gaan de boekingen voor de rondleidingen in de basiliek via de Stichting Petrusmonumenten (SPM), www.petrusmonumenten.nl. De rondleiders blijven actief, zeker als in 2016 het carillon wordt gerestaureerd. De rondleiders kregen een pluim voor hun al 48 jaar inzet voor de basiliek. 

Nieuwjaarsviering op zondag 10 januari 2016
Op zondag 10 januari 2016 is er een gezamenlijke eucharistieviering in de Sint-Petrusbasiliek, een nieuwjaarsviering. Deze is dan weer voor alle parochianen. De andere missen op die zondag in de kerkdorpen vervallen dan. Na afloop is er een ‘Nieuwjaarsborrel’. Lees de berichtgeving op deze website

Geslaagde parochieavond op 18 november jl.
Deze parochieavond met als thema ‘Vluchtelingen’ werd door medewerkers van Kerk in Nood verzorgd. De avond is goed geslaagd: boeiend, aangrijpend en verhelderend. De aanwezigen waren allen diep onder de indruk. Een type thema-avond die zeker voor herhaling vatbaar is.

Vraag- en antwoordrubriek op de website
Deze is inmiddels klaar en online gezet. Een drietal rubrieken is inmiddels klaar en veel vragen en antwoorden zijn daarop al gegeven. We nodigen de lezer uit deze nieuwe functionaliteit te bekijken.

Verzekeringen worden herijkt
De verzekeringen van de hele parochie en dat zijn er nogal wat, worden herijkt. Hiertoe is er tijdens deze vergadering een gesprek geweest met onze ‘huisverzekeraar’ Donatus. Veel mogelijkheden zijn geschetst en ons wensen- en eisenpakket is op tafel gelegd. In het voorjaar worden door Donatus op basis hiervan een voorstel gepresenteerd. We houden u op de hoogte.

De begroting voor 2016 is vastgesteld
In deze vergadering is de begroting voor 2016 vastgesteld. Dit gebeurde per kerkdorp en voor de hele parochie. Die van de parochie wordt ter goedkeuring naar het bisdom gestuurd. Helaas sluit deze nog met een tekort van circa € 23.000,-- maar dat proberen we in de loop van 2016 nog te verkleinen.

Tarieven voor 2016 vastgesteld
Nu alle tarieven binnen de parochie in beeld zijn, hebben we deze opnieuw en een aantal definitief vastgesteld voor 2016. De tarieven zijn nauwelijks veranderd en zijn dit keer voor twee jaar vastgesteld, want de Parochiegids 2016-2017 is ook voor twee jaar. U vindt de tarieven in deze gids en op deze website onder het hoofdstuk ‘Financiën’. De nieuwe tarieven voor de begraafplaatsen moeten nog worden vastgesteld.

Pastorie van Esch
Deze pastorie is al jarenlang niet meer in gebruik als pastorie, ze wordt momenteel verhuurd. Het bestuur heeft de afgelopen maanden de mogelijkheden op een rij gezet en een besluit genomen over de toekomst van de pastorie\: ze wordt verkocht. De procedure hiertoe wordt in 2016 in gang gezet.