Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Bisschoppelijke Adventsactie

08-12-2015

Komende week de bisschoppelijk Adventsactie in alle kerken

In de eucharistievieringen van dit weekend wordt aandacht besteed aan de Adventsactie. In de overweging wordt er aandacht aan besteed en na afloop van de viering wordt uw bijdrage gevraagd. 

Duizenden mensen in Nederland zetten zich belangeloos in voor hun medemensen elders in de wereld. Zij voelen zich geroepen om in actie te komen. De Adventsactie geeft deze vrijwilligers een steuntje in de rug: kleinschalig, doordacht en toegewijd, onder het motto: groot doen, klein denken. De werkgroep MOV zal in de overweging hier nader op ingaan. 

Na afloop van de vieringen is er een collecte. Graag uw gulle gaven voor deze vrijwilligers...


Vrijwilligers werken voor de vluchtelingen elders