Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Je bent gezegend

20-12-2015

'Gij zijt de gezegende onder de vrouwen'. 

Deze zin uit het Wees gegroet staat in het Evangelie van vandaag en werd voor het eerst uitgesproken door Elisabeth die haar nicht Maria begroet. Maria is gezegend omdat God met haar is. Wij zijn ook gezegend als wij God tot ons toelaten.