Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Eeuwig gaat voor ogenblik

06-11-2016

Dit weekend is het motto: Eeuwig gaat voor ogenblik.
Met Allerzielen hebben we gebeden voor onze geliefde overledenen, dat zij mogen rusten bij God. Deze laatste zondagen van het kerkelijk jaar bereiden ons voor opdat ook wij eens op de drempel van de eeuwigheid zullen staan. Het geloof in het eeuwig leven stelt het leven hier in een ander perspectief. Daarvan getuigen ook de lezingen van vandaag.