Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Sint-Willibrordusdag in Esch

06-11-2016

Sint-Willibrordus stond op deze zondag weer in het middelpunt

Op zondag 6 november was het feest in Esch, het was Sint-Willibrordusdag. De feestdag van de H. Willibrordus. Deze dag begon met een feestelijke eucharistieviering in de kerk van Esch. De gemeenschap van Esch was goed vertegenwoordig door het Parochieel Dameskoor, het Essche Mannenkoor, het Gilde Sint-Willebrordus en de Muziekvereniging Sint-Willibrordus. De kerk was goed gevuld met parochianen. 

Deze viering was tevens een van de jaarlijkse, centrale parochievieringen. Alle parochianen van de Heilig Hartparochie waren dan ook van harte uitgenodigd. Velen gaven daaraan gehoor en mede daardoor was de kerk goed bezet. Er zijn vier van deze vieringen en ze worden op een goed moment in elk kerkdorp ingepland. De volgende is op zondag 15 januari 2017 in Boxtel. Dit is tevens de Nieuwjaarsviering.

Pastoor Jacques Grubben ging in deze viering voor, geassisteerd door kapelaan Geoffrey de Jong en diaken Toon Dankers. In de overweging was ‘Mededogen’ het thema. Deze overweging is integraal opgenomen op de deelwebsite van Esch. Op het einde van de viering staken de misdienaars en enkele andere kinderen kaarsjes aan bij het beeld van Sint-Willibrordus, achter in de kerk. Tenslotte werd het Willibrorduslied gezongen.

Het was een fijne en goed verzorgde viering vol muziek, zang, cultuur en aandacht. Een extra woord van dank aan alle medewerkenden: de koren, de fanfare en het gilde. Het is goed dat deze traditie al zo lang bestaat én in ere wordt gehouden. En wat goed is moet goed blijven…
  
Na afloop van de viering was er voor alle kerkbezoekers koffie, thee of limonade in dorpshuis ‘De Es’. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Temeer omdat buiten het natte herfstweer zich aandiende. Er werd flink nagepraat en de sfeer was uitstekend. 

Een fotoreportage van deze eucharistieviering en het gezellig samenzijn kunt u bekijken als u op deze rode link klikt of op deze rode link hieronder. De foto’s zijn ook opgenomen in het hoofdstuk ‘Fotoalbums’. Veel kijkplezier.

Meer informatie:


Gilde Sint-Willebrordus gaf acte de présence