Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

In en om de torens: november

08-11-2016

Op donderdag 3 november jl. vond de tiende vergadering van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

Inventaris voormalige H. Hartkerk
Alle inventarisstukken van de voormalige H. Hartkerk hebben een nieuwe bestemming gekregen en dat geeft het bestuur een goed gevoel. Enkele gaan voorlopig nog in depot bij het Bisdom. 

Nieuwe tekst van het Onze Vader
Deze tekst is eerder landelijk vastgesteld, zie ook het nieuwsartikel op deze website. Vanaf het weekend van 5 en 6 november wordt dit nieuwe Onze Vader met de parochianen gecommuniceerd. Vanaf het weekend van 26 en 27 november wordt de nieuwe tekst daadwerkelijk in gebruik genomen.

De Johannes de 23ste gemeenschap in Boxtel
Het bestuur heeft hierover kort gesproken in een brainstormsessie en kwam tot de gedachte de gemeenschap daadwerkelijk op de een of andere wijze te ondersteunen. Deze ‘uitkomst’ wordt de komende maanden breder in de parochie besproken. In het voorjaar van 2017 zou dit dan tot concrete stappen kunnen leiden.

Nieuwe boekjes voor de uitvaart- en de doopviering
De boekjes van deze beide vieringen zijn geactualiseerd en van een mooie kaft voorzien. Deze boekjes worden vanaf nu in bijna alle kerkdorpen gebruikt. Ook andere zaken worden de komende tijd op deze wijze geactualiseerd.
 
Opzet organisatiestructuur secretariaat
Het bestuur heeft een aantal documenten met betrekking tot de inrichting van de organisatiestructuur van het secretariaat besproken en vastgesteld. Op basis hiervan wordt de bemensing in de komende weken/maanden ingevuld en de nieuwe structuur vormgegeven. 

Werkgroep restauratie Carillon
De werkgroep WRC heeft definitief een deskundige aangesteld die het hele restauratieproces gaat begeleiden. De eerste werkzaamheden worden momenteel al door vrijwilligers voorbereid en fondsen, stichtingen en bedrijven zijn aangeschreven voor een extra financiële ondersteuning. Het werk is dus 'van de kant'. 

(Groot) onderhoudsplan kerken
Het door de Commissie Vastgoed opgestelde (groot)onderhoudsplan voor alle kerken is door het bestuur vastgesteld. De uitkomsten hiervan worden momenteel vertaald naar de begroting van 2017 en die van de volgende jaren. Op deze wijze kunnen we straks tot daadwerkelijke uitvoering over gaan. 

Geluidsinstallaties van de kerken
De geluidsinstallaties van de kerken van Liempde en Esch worden de komende maanden samen met een extern deskundige goed bekeken. Met hem wordt bestudeerd op welke wijze we de kwaliteit van het geluid zo goed mogelijk kunnen verbeteren. Maar… goed werk heeft zijn tijd nodig.

Advertentiewerving voor de website HHP
Bijna alle adverteerders hebben hun advertentie op onze website verlengd, er zijn ook enkele nieuwe bij. Ook zitten er nog enkele in de ontwikkelingsfase. Mocht u belangstelling hebben om te adverteren op onze website, laat het ons dan weten…

Contactgroepen
In Liempde en Esch zijn de eerste Heilig Hartspelden aan vrijwilligers uitgereikt. Deze acties vonden plaats tijdens de vrijwilligersbijeenkomsten. De onderscheidingen werden door iedereen zeer gewaardeerd. Op vrijdag 11 november worden de eerste spelden in Boxtel uitgereikt. Ook hier wordt het een ware speldenregen. Ook in Boxtel allen een fijne avond toegewenst.


Bestuur van de Heilig Hartparochie