Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Spirituele avond met de bisschop

21-11-2016

Thema-avond parochianen

met bisschop Mgr. Gerard de Korte

op woensdag 23 november a.s.

in gemeenschapshuis De Walnoot

Aanvang: 19.30 uur


● Programma

  • Vanaf 19.00 uur: Ontvangst met koffie/thee
  • 19.30 uur: Ontvangst en verwelkoming van bisschop; Mgr. De Korte, aansluitend een openingsgebed
  • 19.35 uur: Inleiding door de bisschop: ‘Deugd van de hoop’
  • 20.15 uur: PAUZE
  • 20.40 uur: We gaan in gesprek met de bisschop
  • 21.30 uur: Afsluiting met aansluitend een gebed
  • Na afloop: Na afloop is er een informeel samenzijn

U bent van harte uitgenodigd

om op deze avond aanwezig te zijn


Bisschop Mgr. Gerard de Korte